Examina vid Linnéuniversitetet

När du har fullgjort dina studier har du rätt att ansöka om examen och få ett examensbevis. Ta gärna hjälp av studievägledare, examenshandläggare och programansvariga för att hitta den bästa vägen till din examen. På Linnéuniversitetet finns examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Examen på grundnivå

Generella examina
Högskoleexamen, 120 hp
Kandidatexamen, 180 hp

Konstnärliga examina
Konstnärlig högskoleexamen, 120 hp
Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp

Yrkesexamina
Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp
Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
Optikerexamen, 180 hp
Receptarieexamen, 180 hp
Sjuksköterskeexamen, 180 hp
Sjöingenjörsexamen, 180 hp
Sjökaptensexamen, 180 hp
Socionomexamen, 210 hp


Examen på avancerad nivå

Generella examina
Magisterexamen, 60 hp
Masterexamen, 120 hp

Konstnärliga examina
Konstnärlig magisterexamen, 60 hp
Konstnärlig masterexamen, 120 hp

Yrkesexamina
Barnmorskeexamen, 90 hp
Civilekonomexamen, 240 hp
Psykologexamen, 300 hp
Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp
Speciallärarexamen, 90 hp
Specialpedagogexamen, 90 hp


Yrkesexamina på grundnivå/avancerad nivå

Lärarexamen
För olika typer av lärarexamen finns krav som
omfattar 180, 210, 240, 270, 300 eller 330 hp


Examen på forskarnivå

Licentiatexamen
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen. Doktoranden ska också ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.

Doktorsexamen
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. Doktoranden ska också ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.