Skrivsal

Salstentamen

På denna sida finns samlad information om tentamen som genomförs i sal.

En tentamen som ska genomföras i sal hanteras av Lokaladministrationen för att säkerställa anonymiseringsprocessen.

Studenten måste vara anmäld för att komma in i tentamenssalen.
Student som inte är anmäld har möjlighet att komma till salen på tentamensdagen och om möjligt få en plats, men kan tidigast komma in i salen efter 45 minuter. En oanmäld student får endast komma in i salen om någon som är anmäld på tentamen inte kommer.
Linnéuniversitetet tillämpar inte efteranmälningar.

I de fall en tentamen inte beställs i via systemet Salstentamen måste tentamensunderlaget kopieras upp av lärare och lämnas i tentamensrummet på rätt ort senast kl 13.00 dagen före tentamensdagen. Detta för att tentamensvärdarna ska förbereda salens alla tentor med de förutsättningar som respektive tentamen kräver.

Salsplacering inför en tentamen görs 6-4 arbetsdagar före tentamensdagen och skickas ut till studenter, lärare, utbildningsadministratörer och tentamensvärdar via e-post.

Studenterna släpps in i salen 20-30 minuter före start mot uppvisning av giltig legitimation eller pass. Tidigast 50 minuter efter start får studenterna lämna salen för toalettbesök eller inlämning av tentamen.

Tentamensvärdarna övervakar att tentamen genomförs rättssäkert. I de fall misstanke om fusk förekommer kontaktas lärare och en rapport skrivs och skickas till lärare och Disciplinnämnd.

Skriven tentamen hämtas i tentamensrummet på den ort som angavs vid tentamensbeställningen. Tentamen kan hämtas tidigast 2 timmar efter skrivtiden.

Adress till Tentamensrum:
Kalmar, Culmen, vån2, rum Cu2014K
Växjö, Hus H, Plan 0

Länkar

Systemet Salstentamen (salstentamen.lnu.se) 

Att tentera vid Linnéuniversitetet på lnu.se

Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå

Studentguide för salstentamen