Salstentamen

På de här sidorna har vi samlat information om vad som är bra att tänka på inför salstentamen.

På dessa sidor har vi samlat information om tentamen som sker i sal.

En tentamen som ska genomföras i sal ska alltid hanteras av Lokaladministrationen för att säkerställa anonymiseringsprocessen.

Studenten måste vara anmäld för att komma in i tentamenssalen.
Student som inte är anmäld har möjlighet att komma till salen på tentamensdagen och om möjligt få en plats, men kan tidigast komma in i salen efter 45 minuter. En oanmäld student får endast komma in i salen om någon som är anmäld på tentamen inte kommer.
Linnéuniversitetet tillämpar inte efteranmälningar.

Tentamensunderlaget måste finnas i tentamensrummet på rätt ort senast kl 13.00 dagen före tentamensdagen. Detta för att tentamensvärdarna ska förbereda salens alla tentor med de förutsättningar som respektive tentamen kräver.

Salsplacering inför en tentamen görs 6-4 arbetsdagar före tentamensdagen och skickas ut till studenter, lärare, utbildningsadministratörer och tentamensvärdar via e-post.

Studenterna släpps in i salen 20-30 minuter före start mot uppvisning av giltig legitimation eller pass. Tidigast 50 minuter efter start får studenterna lämna salen för toalettbesök eller inlämning av tentamen.

Tentamensvärdarna övervakar att tentamen genomförs rättssäkert. I de fall misstanke om fusk förekommer kontaktas lärare och en rapport skrivs och skickas till lärare och Disciplinnämnd.

Tentamen skriven i Växjö hämtas i tentamensrummet. Tentamen skriven i Kalmar skickas, ännu så länge, till lärares kontorsplats. När tentamen flyttar till hamnen hämtas skriven tentamen i tentamensrummet i Culmen.