Skrivsal

Salstentamen

På denna sida finns samlad information om tentamen som genomförs i sal.

En tentamen som ska genomföras i sal hanteras av Lokaladministrationen för att säkerställa anonymiseringsprocessen.

Studenten måste vara anmäld för att komma in i tentamenssalen.
Student som inte är anmäld har möjlighet att komma till salen på tentamensdagen och om möjligt få en plats, men kan tidigast komma in i salen efter 45 minuter. En oanmäld student får endast komma in i salen om någon som är anmäld på tentamen inte kommer.
Linnéuniversitetet tillämpar inte efteranmälningar.

Tentamensunderlaget måste finnas i tentamensrummet på rätt ort senast kl 13.00 dagen före tentamensdagen. Detta för att tentamensvärdarna ska förbereda salens alla tentor med de förutsättningar som respektive tentamen kräver.

Salsplacering inför en tentamen görs 6-4 arbetsdagar före tentamensdagen och skickas ut till studenter, lärare, utbildningsadministratörer och tentamensvärdar via e-post.

Studenterna släpps in i salen 20-30 minuter före start mot uppvisning av giltig legitimation eller pass. Tidigast 50 minuter efter start får studenterna lämna salen för toalettbesök eller inlämning av tentamen.

Tentamensvärdarna övervakar att tentamen genomförs rättssäkert. I de fall misstanke om fusk förekommer kontaktas lärare och en rapport skrivs och skickas till lärare och Disciplinnämnd.

Skriven tentamen hämtas i tentamensrummet på lärarens ort. Tentamen kan hämtas tidigast 2 timmar efter skrivtiden.

Tentamen skriven i Växjö hämtas i tentamensrummet. Tentamen skriven i Kalmar skickas, ännu så länge, till lärares kontorsplats. När tentamen i Kalmar flyttar till hamnen, hämtas skriven tentamen i tentamensrummet i Culmen.

Adress till Tentamensrum:
Kalmar, Culmen, vån5, rum Cu2014K
Växjö, Hus H, Plan 0

Skanning av rättad tentamen

Under hösten 2020 genomförs tester av lösningen för digital arkivering, distribution och åter­sökning av tentamens­resultat vilket vi kort och gott kallar Tentaskanning.

Tentamen kommer att skannas efter rättning för att därefter distribueras till respektive student och sedan lagras i arkiv­systemet i 2 år. Studenterna kommer att nå sin rättade tentamen via student­webben. Vi börjar i liten skala för att sedan succesivt utöka.

Endast tentamen som beställs via Salstentamen och därmed har det anpassade försättsbladet kommer att skannas.

Länkar

Systemet Salstentamen 

Att tentera vid Linnéuniversitetet på lnu.se

Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå

Studentguide för salstentamen

Studentguide for written examination