International Office

International Office vid Studerandeavdelningen har det administrativa ansvaret för all utbytesverksamhet, det vill säga både inresande utbytesstudenter och utresande utbytesstudenter, samt ett informations- och mottagningsansvar för samtliga internationella studenter. I detta uppdrag ingår även studieavgiftsrelaterade frågor samt ansökan till och handläggning av stipendier.

Som en del av vårt ansvar ingår att sprida information till befintliga studenter om de många internationella möjligheter som finns tillgängliga för studenter vid Linnéuniversitetet.

En annan viktig del av uppdraget är kontakten med och information till Linnéuniversitetets partnerlärosäten och inkommande utbytesstudenter om hur det går till att studera hos oss.

För de studenter som väljer att söka till Linnéuniversitet utanför ett utbytesavtal tillhandahåller vi bland annat information om studieavgifter och stipendiemöjligheter.

Student Lounge
Studenter som är intresserade av utbytesstudier, praktik eller andra internationella möjligheter är välkomna till oss för att hämta informationsmaterial och ställa frågor till en internationell koordinator vid International Office.

Internationella studenter kan komma till oss med frågor som rör utbyte, signering av Learning Agreement och andra dokument, samt frågor kring kursval och ansökan.

Studentloungen finns i huvudbyggnaden i Växjö (hus H, sal 1313) samt Kalmar hus Stella (vid Infocenter).

Det går också bra att kontakta International Office för att boka individuella möten på andra tider än studentloungens öppettider.


Vi som arbetar på International Office är:
Maria Eriksson, sektionschef
Ida Willander, internationell koordinator
Marie Karlsson, internationell koordinator
Linnea Nilsson, internationell koordinator
Andreas Poltan, internationell koordinator
Åsa Dahlberg, internationell koordinator
Jessica Lind, internationell koordinator
Malin Johansson Matic, ekonom
Jacob Nadir, studentmedarbetare

Kontaktuppgifter:
Inkommande utbytesstudenter: inexchange@lnu.se
Utresande studenter och internationella möjligheter: outexchange@lnu.se
Studieavgiftsskyldiga studenter: internationalstudents@lnu.se