Internationella studenter

International Office vid Studerandeavdelningen har det administrativa ansvaret för all utbytesverksamhet samt ett informationsansvar när det gäller övriga internationella studenter.

Vår verksamhet är starkt sammankopplad med Ladok och Kursinfo. Vi har också ett internt system för all hantering av utbytesverksamheten, systemet heter INTERBAS.