Visning av kurs- och programstart (fd introduktionsmöten) på Lnu.se

Kurs- och programstart (fd introduktionsmöte) på Lnu.se

Du som lärare: se till att dina kurs- och programstarter markeras i TimeEdit. Det är härifrån informationen hämtas som är underlaget för första dialogen mellan dig och dina studenter. Ange - som alltid när du bokar lokaler - både kurskod och anmälningskod. Detta är också förutsättningen för att studenterna ska kunna se sitt schema i TimeEdit samt via Mitt Lnu. På sidan Hitta kurstillfälle med anmälningskod finns information om hur du söker fram aktuella anmälningskoder för dina kurser.

Några korta punkter om kurs- och programstart (fd introduktionsmöte)

  • Man kan söka på: kurskod, anmälningskod, ämne, kursnamn, programnamn eller del av namn.
  • En kurs- eller programstart markerar när studentens utbildning börjar. Det kan vara i form av ett möte som sker på plats eller att en lärplattform öppnar och kursmaterial blir tillgängligt.
  • Kurs- och programstarterna är tillgängliga via den här sökningen så snart de är inlagda i Time Edit osv (läs mer: Så fungerar det) och tre veckor efter datumet för starten. Därefter får man ingen träff längre.
  • Varje lärare ansvarar för att ge information om datum för kurs- eller programstart. Detta görs i samband med schemaläggning i TimeEdit (görs av TimeEditutbildad dvs schemaläggare på institutionen).