Så fungerar sökning av kurs- och programstarter på lnu.se

Så här fungerar kopplingen mellan TimeEdit, Ladok och lnu.se för visning av kurs- och programstarter.

På sidan Kurs- och programstart kan man söka efter när kurs- eller programstarten (tidigare introduktionsmöte) är för en viss kurs eller program.

Till lnu.se hämtas bara möten som i TimeEdit är märka med Moment av typen "M_Intro" eller "M_IntroPgm" eftersom sidan inte ska visa all schema/lokalbokning för kursen, utan bara kurs- och programstarter. (Varning, det finns ett annat moment som kallas M_Kursstart, men det är alltså bara momenten "M_Intro" eller "M_IntroPgm" som gäller för detta.)

Bild ur TimeEditDet är lätt att tro att systemet enbart söker i TimeEdit men så enkelt är det inte.

Först går sökfunktionen till Ladok för att hitta kurser och program utifrån den sökning man gjort. Med svaret därifrån fortsätter sökfunktionen till TimeEdit. I TimeEdit hittar sökfunktionen alla kurs- och programstarter som är märkta med kurs- eller programkoder från det första sökresultatet. Först nu visas resultatet upp på sidan; alla kurs-/programtillfällen som har en kurs-/programstart inlagd listas. Starter med status "Preliminär" i TimeEdit visas dock ej (möten med annan status visas).

På lnu.se är kurs- och programstarter sökbara tre veckor efter att datumet för starten passerat.

Observera att kurser och program visas under varsin flik. Om det finns träffar på både kurser och program är fliken Kurs förvald. Om en sökning bara hittar program aktiveras dock den fliken direkt.

En studiestart för flera kurstillfällen

Om samma kurs-eller programstart används för flera tillfällen visas starten under vart och ett av tillfällena.

En kurs eller program med flera kurstillfällen

När en kurs eller program har flera tillfällen listas de tillfällen som har kurs- eller programstart inlagd. För att kurs- och programstarten ska kunna hittas måste den alltså vara märkt med både kurs- eller programkod och anmälningskod.

Kurs- och programstarter som saknar märkning

Om en kurs- eller programstart inte är märkt med någon kurs-eller programkod kommer den aldrig att visas. Om en kurs- eller programstart är märkt med kurs-eller programkod men inte med något kurs- eller programtillfälle visas texten "Anmälningskod: Ej angivet".

Bokningar med nekad lokal

Om du som schemaläggare begärt en lokal men inte fått den har bokningen status "nekad" i TimeEdit. Om det är en kurs- eller programstart finns den ändå med i sökningen bland dessa på lnu.se men med informationen: "Plats: Plats ej bestämd". Däremot är bokningen inte synlig i schemavisningen i TimeEdit.

Vilken information visas

Följande fält hämtas automatiskt från TimeEdit till lnu.se:

Namn på lnu.se

Namn på fält i TimeEdit

Starttid

Starttid i kalendern

Stopptid

Sluttid i kalendern

Studieort

N/A (Hämtas från kursinfo)

Studietakt

N/A (Hämtas från kursinfo)

Kurstid

N/A (Hämtas från kursinfo)

Hus

Hämtas som metainformation från Lokal-objektet i TE Global

Ort

Hämtas som metainformation från Lokal-objektet i TE Global

I följande fält kan schemaläggaren fritt skriva text.

Namn på lnu.se

Namn på fält i TimeEdit

Plats

Lokal

Mer info

Bokningstext (max 100 tecken) (http://... konverteras till länkar vid visningen)

Kommentar

Extern kommentar (max 2000 tecken) (http://... konverteras till länkar vid visningen)

Bild från TimeEdits schemavisning. Så här visas fältet Bokningstext (i det grafiska visningsläget, i textläge ser man att det som matas in som bokningstext i kolumnen "Anmärkning".)

Om dessa fält är ifyllda dyker de upp vid visning av kurs- och programstart på lnu.se. (De visas dock på olika sätt i TimeEdits schemavisning:
Bokningstexten visas direkt i schemat, Extern kommentar visas först när man klickar på informations-ikonen (i).Se bildexempel)

 

 

 

När man klickat på ikonen "i" i schemat ovan så dyker denna inforuta upp. Fältet "Information" hämtas från "Extern kommentar". Bild ur TimeEdit.

 

Tänk på när du lägger in info i TimeEdit

Eftersom vi använder samma system för kurs- och programstarter som sker i form av fysiska möten som för de som innebär att en lärplattform öppnar och gör kursmaterial tillgängligt behöver vi vara tydliga med detta i texten som studenten ser ihop med kurs- eller programstartens tid och plats.
Förslag för att göra det tydligt:
Ange i fältet Bokningstext i TimeEdit (detta fält heter Mer info på lnu.se, se översta bilden från lnu.se) vilken lärplattform som gäller för kursen.
Ange i fältet Extern kommentar i TimeEdit (detta fält heter Kommentar på lnu.se, se översta bilden från lnu.se) om studenten behöver vara närvarande vid mötet eller om det handlar om att uppmärksamma att lärplattformen öppnat. Se bildexempel. Ange också gärna om det är ytterligare schemalagda aktiviteter i anslutning till starten, t ex en föreläsning direkt efter, eller när nästa obligatoriska träff är. Även länk till mer info eller rum i lärplattform bör anges här (se i stycket ovan hur länkar skrivs in).

Vid programstarter kan det vara viktigt att uppmärksamma studenten på att man behöver hålla ögonen öppna även för kursstarter.

Mer info om hur du kan nå studenter vid studiestarten: Att nå studenter vid studiestart

Översättning till engelska

I de fält där du väljer ett "värde" finns motsvarande termer även för engelska, t ex studietakt, ort osv. I fritextfälten däremot, Bokningstext och Extern kommentar, måste du skriva texten på engelska (eller både svenska och engelska) för att nå internationella studenter. Det är alltså samma fritextfält från TimeEdit som visas oavsett om övrig info på sidan visas på svenska eller engelska.