Kursbevis

Kursbevis kan utfärdas för godkänd kurs läst vid Linnéuniversitetet.

Kursbeviset regleras i de lokala reglerna och innehåller information om kursens omfattning, betygsskala, erhållna betyg samt datum för betygssättningen.
Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå

Originalet för kursbeviset är digitalt, med en verifieringsbar signatur. Kursbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska).
Exempel kursbevis

Kursbevis utfärdas för enskilda kurser, med ett bevis per kurs. Är det istället ett examensbevis för avslutad utbildning studenten är ute efter finns information om hur de ansöker på sidan Examen.

Behöver studenten ett intyg för samtliga sina resultat från studier vid Linnéuniversitetet kan de begära ut ett resultatintyg.
Exempel resultatintyg

För att kursbevis ska kunna utfärdas måste kursen vara godkänd och slutrapporterad i Ladok.

Kursbevis utfärdas inte för tillgodoräknade kurser, däremot redovisas de i ett resultatintyg. Kursbevis utfärdas inte för forskarkurser, däremot kan ett kursintyg utfärdas av forskarsekreteraren på den institution/fakultet som kursen tillhör.

Studenten ansöker om kursbevis genom att antingen fylla i formuläret på sidan Kursbevis (för internationella studenter Course certificate) eller maila namn, personnummer samt kurskod till kursbevis@lnu.se.