Kursinfo

Utbildningsdatabas för kursplaner och utbildningsplaner

Utbildningsdatabasen Kursinfo är ett verktyg för fakulteter och institutioner att administrera kursplaner och utbildningsplaner. I databasen hanteras även vissa texter som kommuniceras vidare till universitets hemsida och utbildningskatalog.

För support och frågor: maila support.studieadministration@lnu.se

För inlogg i Kursinfo gå till https://kursinfo.lnu.se

Medarebetargrupp
Löpande information och mötesinbjudningar sker via medarbetargruppen Ladok/Kursinfo/Antagning

Tidsplan
Datum för framtagande och fastställande av kursplan och utbildningsplan specificeras i tidsplanen nedan. Datum för utannonsering kommuniceras i medarbetargruppen Ladok/Kursinfo/Antagning  

Behörighet
För att arbeta i Kursinfo behöver du behörighet i systemet. Alla anställda vid Linnéuniversitetet har läsbehörighet och kan se uppgifterna som finns i databasen. För att redigera och arbeta aktivt med kursplaner och utbildningsplaner ansöker du om behörighet via ansvarsförbindelsen.