Kursinfo

Kursinfo är en utbildningsdatabas där Linnéuniversitetets kursplaner och utbildningsplaner administreras. Från Kursinfo skickas information vidare till bl. a. Ladok, universitetets hemsida mm.

För support och frågor: support.studieadministration@lnu.se

För inlogg i Kursinfo gå till https://kursinfo.lnu.se

Medarebetargrupp
Löpande information och mötesinbjudningar sker via medarbetargruppen Ladok/Kursinfo/Antagning

Tidsplan
Det finns ingen specifik tidsplan för kurs- och utbildningsplaner. 
Linnéuniversitetets Lokala relger för kurs och examination på grund- och avancerad nivå tillsammans med Utbudsinformation för respektive antagningsomgång styr datum för framtagande och fastställande.

Lokala regler finns på Medarbetare/Styrning och regelverk.
Utbudsinformation finns på Medarbetare/Stöd och service/Studieadminstration/Ladok.

Behörighet
Alla anställda vid Linnéuniversitetet har läsbehörighet i Kursinfo. För att redigera och arbeta med kursplaner och utbildningsplaner ansöker du om behörighet via ansvarsförbindelsen.