KursInfo

KursInfo stängde 2023-12-01. Kurs- och utbildningsplaner hanteras i Ladok. Se medarbetargruppen Ladok för mer information.