Ladok

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- och forskarnivå. Varje universitet och högskola skall föra ett register över studerande och deras resultat enligt Förordning (1993:1153). Här administreras även kurs- och utbildningsplaner. Ladok ägs av ett konsortium som för närvarande består av 40 högskolor och universitet samt CSN.

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer. Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland Utbildningsdepartementet, CSN och SCB.

Inloggning personal

Inloggning sker med ditt personalkonto på www.start.ladok.se

Utbildningsmiljö där du kan testa saker i systemet.  
Inloggning sker med ditt personalkonto på www.utbildning.ladok.se

Rekommenderade webbläsare

Ladok stödjer de senaste versionerna av: Chrome, Edge, Firefox och Safari (för Mac inte Windows).
Det betyder att vi testar mot dessa webbläsare/versioner och kan därför inte garantera att Ladok fungerar med några andra.

Ladoksupport

Adminstrativ personal:
Självservice
support.studieadministration@lnu.se 

Resultatrapportörer och examinatorer: 
Vänd dig i första hand till utbildningsadminstratör vid din fakultet eller gå in i vårt Moodlerum där vi samlat information anpassad för undervisande personal i systemen Ladok och Nyawebben. 

Webbsupport

Måndag kl 9:00-9:30

Tisdag kl 9:00-9:30

Onsdag kl 14:00-14:30

Torsdag kl 9:00-9:30

Fredag kl 9:00-9:30

Länk till supportmöten

Medarbetargrupp Ladok
Löpande information om nya funktionaliteter i Ladok, utbildningar, tematillfällen och driftinformation.

Ladok Internal Webservice (ILW)
I ILW kontrolleras värden på utbildningstillfällen skapade i Ladok.
Fritextord
Tillfällesinformation

Lathundar, guider och manualer