Ladok

Ladok är ett studieadministrativt stödsystem som hanterar antagningsresultat, studenters registreringar (genererar hst), resultatrapportering (genererar hpr), examensutfärdande, forskarutbildning, uppföljning och underlag för ekonomisk tilldelning för grundnivå och avancerad nivå samt levererar data till interna och externa kringsystem.

Den information/data som behandlas av och tillhandahålles från Ladok ska hanteras enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor samt enligt Linnéuniversitetets Säkerhetspolicy.

Rekommenderade webbläsare: Ladok stödjer de senaste versionerna av Chrome, Edge och Firefox. För Mac (inte Windows) stödjer Ladok även Safari. Sedan 2020-07-01 stödjer Ladok inte Internet Explorer.
Det betyder att vi endast testar mot dessa webbläsare/versioner och kan därför inte garantera att Ladok fungerar med några andra.

Språk i Ladok: Svenska och engelska. 

Logga in: Logga in med ditt personalkonto vid Lnu på: www.start.ladok.se
Länk till testmiljön där du kan testa saker i systemet: www.utbildning.ladok.se

Ladoksupport

Support för adminstrativ personal: support.studieadministration@lnu.se 

Support för resultatrapportörer och examinatorer: 
Vänd dig i första hand till utbildningsadminstratör vid din fakultet.

MyMoodlerum  - information anpassad för undervisande personal i systemen Ladok, Kursinfo och Nyawebben. 

Medarbetargrupp: Gå med i gruppen Ladok/Antagning för att få löpande information om nya funktionaliteter i ladok, inbjudan till informationspass och driftinformation om systemhändelser.

Supportmöten 
Tisdagar och torsdagar kl 09:00-09:30
Länk till supportmöten

Ansvarsförbindelse
För lärare och examinatorer gäller det påskrivna användaravtal som finns för användning av Lnu:s dator-, nät- och systemresurser även för Ladoks system.

T/A-personal ska fylla i en ansvarsförbindelse för Ladok.