Registrering

Studenter måste vara registrerade på den utbildning som de läser. Registreringen visar att de påbörjat sina studier och är ett krav för att t ex studiemedel ska betalas ut. Studenten måste ha ett studentkonto för att kunna registrera sig.

Registrering

Alla studenter vid Linnéuniversitetet, oavsett studieort, ska registrera sig själva på aktuell utbildning. Detta gör studenten själv via studentgränssnittet Ladok.

Student registrerar sig själv
För att kunna göra en registrering krävs giltigt studentkonto.
Student loggar in via Lnu/student, ser sin kurslista.
Varje kurs har en länk med ett registreringsmeddelande.
Under registreringsperioden är länken klickbar, student kommer till studentgränssnittet Ladok och kan göra sin registrering.
Är studenten antagen efter att registreringsperioden gått ut, eller har problem med att registrera sig, kontaktar de fakulteten.
Student antagen med villkor kan inte göra sin registrering utan att uppfylla behörighetskravet, när de uppfyllt kravet tar fakultetsadministratören bort villkor i NyA och registrering kan göras i Ladok.

Undersök detta om studenten inte kan registrera sig
Är studenten antagen på kursen?
Finns det villkor?
Är registreringsperioden öppen?