Schema

Schema

Schemaunderlag och lokalbeställningar av centralt ägda salar hanteras av lokaladministrationen som skapar schema och dess lokalbeställningar i TimeEdit. Centralt ägda salar tilldelas på inneliggande schema enligt bestämda datum två gånger per termin. Processen för schema/lokalbokning följs på TimeEdit Viewer alternativt Core för administrativ personal med behörighet. 

På Viewer kan du på inneliggande schema ändra undervisningstyp, undervisande lärare, ta bort bokad sal och ersätta med zoom, ange plats, provkod, url-länk och bokningskommentar. För övriga ombokningar kontaktas lokaladministrationen. 

Schemaunderlag/lokalbeställning Preferences

Schemaunderlag/lokalbeställning skickas in digitalt via TimeEdit Preferences. Länk under Inloggningar Time Edit som finns nedan.  

Schemaunderlag/lokalbeställning Lokalbeställningsblankett

Schemaunderlag/lokalbeställning skickas in via lokalbeställningsblankett till lokalbokning@lnu.se Länk nedan.
(Blanketten kommer fasas ut för Preferences)  

Schemaunderlag/lokalbeställning Viewer
Schema/lokalbeställning skapas TimeEdit Viewer via ingången Schemabokning. Länk under Inloggningar Time Edit som finns nedan.  

Schemainformation 

Det är viktigt att både kurskod och anmälningskod finns med på schemaunderlag för att studenten ska se sitt schema på studentwebben. Om du saknar kurstillfälle/kurskod och anmälningskod kan du söka fram dem via Länk under Inloggningar Time Edit som finns nedan.  

Process lokalbokning

När du beställer lokal på schema gör du en sittplatsbeställning och anger antal sittplatser du behöver inom önskat spann, exempelvis "Sittplatsbeställning 33-41 Växjö". Notera gärna korrekt antal studenter på Intern kommentar för att säkerställa rätt sal. Du kan även beställa en specifik lärosal, exempelvis "Beställning av Cu1005". 
Observera att samtliga kursiverade objekt under lokal som är namnade med Beställning eller Sittplatsbeställning är salar som beställs. Det betyder att salen endast är beställd på din schemabokning och bokas av lokalbokningen om den är ledig. Om tillfället sker digitalt anger du zoom istället för sittplatsbeställning under lokal. 

Schema/lokalbeställningar via Core/Preferences/Viewer hanteras av lokaladministrationen. Centralt ägda salar tilldelas på schema enligt bestämda datum.

När sal är tilldelad på schemapost syns den på studentwebben. Innan sal är tilldelad är schemaposten en beställning. Om en beställning blir nekad finns ingen tillgänglig sal enligt önskemål. Beställningen behöver då hanteras av beställaren. 

Har du frågor om lokalbokning/schemabeställning:

Telefon: 6140 (0480-44 61 40 om du ringer externt), helgfria vardagar 8-11:30 och 13-15 eller via självservice.
Kontakta lokalbokningen om utbildning önskas i Preferences.  

Tilldelning av lokaler inför höst- och vårtermin

Inför höstterminen vecka 45-02 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 37

Inför vårterminen vecka 3-12 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 47

Inför vårterminen vecka 13-34 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 5

Inför höstterminen vecka 35-44 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 22

De år kursstart infaller vecka 36 och vecka 3 flyttas perioderna 1 vecka framåt.

Lokalbeställning för program-och kursstart hanteras fem veckor innan övriga beställningar och löpande fram till schemaläggningsperioden.