Schema

Schema

När scheman lämnas in till lokalbokningen via beställningsblanketten (länk nedan) måste både kurstillfälle/kurskod och anmälningskod finnas med. Detta för att studenten ska se sitt schema för kursen. Om du saknar kurstillfälle/kurskod och anmälningskod kan du söka fram dem via länk nedan. När lokal läggs in i schemat syns det direkt i TimeEdit. 

Kurs- och programstartstillfälle i scheman

För att studenten ska kunna söka ut sin kurs- och programstart via lnu.se, behöver detta anges på schemaunderlaget.

 

Har du frågor om lokalbokningen ring:

Kortnr 6140 (0480-44 61 40 om du ringer externt).
 

Schemaläggning av lokaler inför höst- och vårtermin

Inför höstterminen vecka 46-03 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 38

Inför vårterminen vecka 4-13 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 48

Inför vårterminen vecka 14-35 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 6

Inför höstterminen vecka 36-45 behöver lokalbokningen få in era beställningar senast under vecka 23

 

Tillfällig information om allmänna lärosalar.

Vi har fått många frågor angående salar och hur många personer som får vistas i varje sal. Vi har därför skapat detta dokument som tydliggör hur många personer som får vistas i varje sal under de restriktioner som just nu råder. Saknar ni information om någon sal är ni välkomna att höra av er till lokalbokning@lnu.se så återkommer vi med denna information.