Studenthälsan

Studenthälsan är en del av Studerandeavdelningen och är till för studenter vid Linnéuniversitetet. Vi arbetar med livsstils- och hälsofrågor samt ger samtalsstöd gällande främst studierelaterade problem.

Relativt ofta får vi på Studenthälsan frågor också från lärare och övrig personal om hantering av studenter med problem eller grupper där problem uppstått. Det kan röra sig om allt från enklare konsultationer i någon enskild fråga till sådant som kan vara knepigare att hantera. Vi hjälper gärna till efter bästa förmåga.

Här kan du uppdatera dig om en del av vad Studenthälsan erbjuder: