Studenthälsan

Studenthälsan är en del av Studerandeavdelningen och är till för studenter vid Linnéuniversitetet, men även doktorander är välkomna. Vi arbetar förebyggnade kring psykisk hälsa, hälso- och livsstil ex kring alkohol och droger, är med i arbetsmiljökommitté och krisstöd. En stor del av arbetet utgörs av kuratorssamtal. Vanliga sökorsaker är stress, ångest, nedstämdhet och kriser.

 

Relativt ofta får vi på Studenthälsan frågor också från lärare och övrig personal om hantering av studenter med problem eller grupper där problem uppstått. Det kan röra sig om allt från enklare konsultationer i någon enskild fråga till sådant som kan vara knepigare att hantera. Vi hjälper gärna till efter bästa förmåga.

 

Här kan du uppdatera dig om en del av vad Studenthälsan erbjuder: