Studentkonto

Här finns information om konton till studenter. Studenter använder studentkontot för att kunna registrera sig, logga in på publika datorer, komma åt kursmaterial i MyMoodle etc.

Hur får studenterna sitt studentkonto?

Studenter hämtar själva ut sina studentkonton via lnu.se/student.

Läs mer om studentkonton.

Studentkontons giltighetstid

När studierna påbörjas

Innan studenten har registrerat sig är studentkonton aktivt i 90 dagar efter att det har hämtats ut. Efter registrering förlängs giltighetstiden automatiskt.

Efter avslutade studier

Efter avslutade studier är kontot fortfarande giltigt i 15 månader efter sista registreringstermin och upphör antingen den 19 april eller den 19 oktober.

Exempel: Om vårterminen 2015 är den sista terminen studenten är registrerad så är kontot aktivt tom den 19 oktober 2016. Är det höstterminen 2015 som är den sista terminen studenten är registrerad på är kontot aktivt tom den 19 april 2017.

Beslut om inaktivering från disciplinnämnden

Om ett studentkonto inaktiveras på grund av disciplinpåföljd enligt Högskoleförordningens kapitel 10, inaktiveras kontot tre dagar efter att Lnu:s disciplinnämnd delgivit sitt beslut till berörd student.

Borttagning av studentkonton

Ett studentkonto som har varit inaktiverat i minst ett år tas bort.

Borttagning av ett studentkonto innebär att e-post och personlig fillagring på servern raderas. En borttagning av ett studentkonto kan inte göras ogjord.

Information till studenter innan kontot inaktiveras

En månad innan ett konto upphör att gälla kommer studenten att få ett mail med information om att kontot kommer att avslutas, vad de bör tänka på innan kontot löper ut, och vad de behöver göra om de fortfarande studerar.

14 dagar innan kontot upphör får deen påminnelse via mail.

Serviceportalen

På Linnéuniversitetets serviceportal finns det mer information om hanteringen av studentkonton.
Serviceportalen