Studera med funktionsnedsättning

Information om pedagogiskt stöd vid digitala examinationer

Med anledning av att all undervisning och examinationer sker digitalt, skapas även en viss förändring för de studenter som har rekommenderade anpassningar i samband med salstentamen. Denna information har mailats till alla examinatorer den 23/3 2020. Informationen har även mailats till alla studenter som har särskilt pedagogiskt stöd vid Linnéuniversitetet.

För att du som examinatorn ska veta att studenten har rekommenderat stöd i samband med examination så behöver studenten nu istället visa sitt besked om stöd. Det räcker att studenten mailar beskedet till dig som examinator för att du ska kunna fatta ett beslut om anpassning. Alla studenter som har ett besked om stöd (där rekommendationerna står med) har tillgång till beskedet via sidan www.nais.uhr.se Du som examinator kan inte logga in på sidan, men du kan be studenten logga in och ladda ner beskedet om stöd som en pdf och maila den till dig.

Om studenten är i behov av att använda talsyntes Claro Read eller stavningskontroll Stava Rex/Spell right så behöver studenten ha detta nerladdat på sin dator. Detta kan studenten göra via https://lnu.se/stodprogram/ Programmen är kostnadsfria för studenter och anställda.

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till pedagogiskt stöd under studietiden

En funktionsnedsättning är individuell och kan påverka studiesituationen på olika sätt. Detta gör att det pedagogiska stödet och eventuella anpassningar utformas individuellt. En förutsättning för att det ska bli aktuellt med pedagogiskt stöd, är att studenten kan dokumentera funktionsnedsättningen. 

Det pedagogiska stödet och andra anpassningar syftar till att studenter med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med studenter utan denna funktionsnedsättning, vilket innebär olika former av insatser och åtgärder för att undanröja, kompensera och överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen.

Arbetets gång

För samtliga studenter med funktionsnedsättning där det är aktuellt med någon form av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar gäller följande:

  1. Hänvisas till samordnaren samt göra en ansökan om stöd via www.nais.uhr.se.
  2. Samordnaren har ett kartläggande samtal med studenten gällande behov och planering av stödåtgärder.
  3. Ett besked om stöd skapas, där beslut och rekommendationer om stödåtgärder/anpassningar ges av samordnaren. Studenten har tillgång till sitt besked i Nais, där hen kan logga in när som helst. 

Fördelning samordnarna emellan

Mathilda Karlsson, Kalmar

Lärarutbildningen, ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för konst och humaniora, fakulteten för samhällsvetenskap och fakulteten för teknik. 

Anna Nymark, Växjö     

Lärarutbildningen och fakulteten för samhällsvetenskap. Internationella studenter Växjö. 

Mari Ericsson, Växjö      

Ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för konst och humaniora och fakulteten för teknik. 

Frida Heinmets,Kalmar och Växjö

Mentorskoordinator.