Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till riktat pedagogiskt stöd under studietiden

En funktionsnedsättning är individuell och kan påverka studiesituationen på olika sätt. Detta gör att det riktade pedagogiska stödet och eventuella anpassningar utformas individuellt. En förutsättning för att det ska bli aktuellt med riktat pedagogiskt stöd, är att studenten kan styrka sin funktionsnedsättningen med intyg. 

Definition av funktionsnedsättning som vi följer är från Diskrimineringslagen (2008:567): ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”  

En gemensam praxis för samordnare vid lärosäten i Sverige är, enligt tidigare rekommendation från Riksförsäkringsverket, att en funktionsnedsättning kan definieras som varaktig om den har en varaktighet på minst sex månader – inberäknat en period som både kan räknas bakåt och framåt i tiden. Om intyget inte visar på en varaktig funktionsnedsättning, beviljas inte riktat pedagogiskt stöd. 

Det riktade pedagogiska stödet syftar till att studenter med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med studenter utan denna funktionsnedsättning, vilket innebär olika former av insatser och åtgärder för att undanröja, kompensera och överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen.

Arbetets gång

För samtliga studenter med funktionsnedsättning där det är aktuellt med någon form av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar gäller följande:

  1. Hänvisa till vår hemsida Studera med funktionsnedsättning | lnu.se där studenten kan göra en ansökan.
  2. Samordnaren har ett kartläggande samtal med studenten gällande behov och planering av stödåtgärder.
  3. Ett besked om stöd skapas, där beslut och rekommendationer om stödåtgärder/anpassningar ges av samordnaren. Studenten har tillgång till sitt besked i Nais, där hen kan logga in när som helst.