studenter på campus

Validering av kunskap och kompetens

För den som är registrerad som student vid Linnéuniversitetet finns det möjlighet att få tidigare lärande validerat.

Validering innebär en kartläggning, bedömning och ett erkännande av studentens reella kompetens, det vill säga det kunnande och den kompetens som hen har skaffat sig genom utbildning eller yrkesverksamhet.

Reell kompetens för behörighet

Även den student som inte har rätt behörighet kan ha möjlighet att läsa på universitet och högskola. Om hen saknar formell behörighet för den utbildning som hen har sökt till kan hen ansöka om att få sin reella kompetens prövad.

Mer om reell kompetens för behörighet

Reell kompetens för tillgodoräknande

  • För den som är registrerad student vid Linnéuniversitetet finns möjlighet att få tidigare lärande validerat för tillgodoräknande av kurs på högskolenivå.
    Det kan gälla tidigare studier, yrkesverksamhet eller andra meriter som studenten önskar få validerat för tillgodoräknande.

    Syftet med validering är att studenten inte ska behöva studera en kurs som hen redan har motsvarande kunskaper i.

    Det är viktigt att studenten läser informationen som finns om tillgodoräkning innan hen påbörjar ansökan om tillgodoräkning.

    Mer om reell kompetens för tillgodoräknande

 

Har du frågor om validering för tillgodoräknande av yrkesverksamhet kontakta

Kontakta Petra Hunt via validering@lnu.se