Vad är validering?

Validering innebär att kartlägga och bedöma en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när individen har fått dem. När man validerar jämför man individens kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen.

Man validerar för att kunna bedöma vad en individ kan räkna in i en utbildning och vad individen saknar, så att personen får möjlighet att komplettera sin utbildning.

Vem kan få sin kompetens validerad?

  • Personer som är intresserade av Linnéuniversitetets utbud av utbildningar och kurser.
  • Personer som har en utländsk utbildning och vill komplettera med studier för den svenska arbetsmarknaden.
  • Anställd som vill stärka sin ställning på arbetsplatsen.
  • De som har arbetslivserfarenhet, men saknar intyg eller examen från ett universitet.

Syftet med validering är att:

  • Få formella bevis på sin kompetens.
  • Kunna påbörja studier på rätt nivå.
  • Få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier.
  • Öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
  • Öka möjligheten till arbete inom sitt kompetensområde.