Röstbrevlådan

För att komma till röstbrevlådan ringer du 989.

Under tiden som ett meddelande spelas kan du via telefonens knappsats göra följande val:

1. Gå till föregående meddelande

2. Upprepa nuvarande meddelande

3. Gå till nästa meddelande

7. Ta bort nuvarande meddelande

0. Gå till huvudmenyn

*  Avsluta samtalet