Telefonitjänster för att ringa personer med funktionsnedsättningar

Det finns tjänster som ska finnas till som stöd för personer med funktionsnedsättningar när de ska göra ett telefonsamtal eller om man ska ringa till en person som man vet har en funktionsnedsättning.

Bildtelefoni: www.bildtelefoni.net (extern länk)


Målgrupp:


Teckenspråkiga personer som vill ringa förmedlade samtal eller få distanstolkning. Hörande personer som vill ringa förmedlade samtal till teckenspråkiga personer.

Du når Bildtelefoni.net på flera sätt:


• Via SIP: tolk_AT_tolk.sip.nu
• Via 3G: 020 20 00 33
• ISDN: 020 28 00 10
• Via webbklient: www.tolk.sip.nu
Hörande når tjänsten genom att ringa 020 28 00 20.


För att ringa med 3G-telefon krävs registrering. Mer information finns på extern länk www.bildtelefoni.net.


För mer information: www.bildtelefoni.net (extern länk)


Texttelefoni: www.texttelefoni.se (extern länk)


Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som är döva, hörselskadade eller talskadade och som använder texttelefoner, och personer som använder vanliga telefoner. Samtalen mellan användare av vanliga telefoner och texttelefoner förmedlas ordagrant av telefonister (även till/från utlandet).


Tjänsten är teleoperatörsoberoende vilket innebär att tjänsten går att nå från den teleoperatör användaren själv väljer att ringa med och med den valda operatörens taxa.


Hur når man texttelefoni.se:


Tjänsten nås av texttelefoner på nummer 90 160. Tjänsten nås av vanliga telefoner på nummer 90 165. Samtal från en mobiltelefon görs genom att lägga till valfritt riktnummerområde före 90 165.
Från utlandet nås tjänsten av:
texttelefoner på nummer +46-8-90 160 000
vanliga telefoner på nummer +46-8-90 165 000


Det är inte säkert att samtal via Texttelefoni.se fungerar om du byter till bredbandstelefoni. Fråga leverantören om det går att ringa samtal via förmedlingstjänsten.


För mer information: Extern länk www.texttelefoni.se


Källa: Post- och telestyrelsen. Här finns mer information och övriga tjänster (extern länk)