universitetsbiblioteket växjö

UB – en resurs i utbildningen

Universitetsbibliotekets undervisning

Du som är lärare kan boka undervisning för studenter hos de undervisande bibliotekarierna och Studieverkstadens personal. Undervisning i informationssökning och akademiskt skrivande erbjuds i samband med självständiga arbeten på olika nivåer. Studieverkstaden erbjuder även undervisning i studieteknik i samband med programstart. Undervisningen är kostnadsfri.

Hör av dig till din Universitetsbibliotekets undervisande bibliotekarier eller till Studieverkstaden för att komma överens om lämpligt undervisningsinnehåll och undervisningsformer.

Universitetsbibliotekets undervisning

Bokningsformulär – undervisning i informationssökning

Informationsresurser i dina kurser

Använd gärna våra informationsresurser i dina kurser. I de flesta fall kan du på kurshemsidan eller i lärplattformen länka direkt till databaser, artiklar och e-böcker, men se till så att du vet vad som är tillåtet enligt våra avtal och hur länkarna ska se ut för att fungera utanför campus.

Avtal för kurskompendier
Skapa länkar till databaser, artiklar och e-böcker

Digitala lärresurser

Att länka till digitala lärresurser eller texter om informationssökning, studieteknik och akademiskt skrivande kan vara ett alternativ eller komplement till undervisningen. Biblioteket samarbetar gärna med lärare till exempel genom att skapa digitala lärresurser som är relevanta för utbildningen.

Digitala lärresurser

Motverka plagiering

Det finns mycket du som lärare kan göra för att hjälpa studenterna att undvika oavsiktlig plagiering och motverka avsiktlig plagiering.

Motverka plagiering