Avtal för kurskompendier

Här hittar du information om vad som är tillåtet när du vill göra kurskompendier från tryckta och elektroniska informationsresurser. Med kurskompendium menas en samling av material, exempelvis utdrag ur böcker, artiklar m.m., avsett för studenter som går en särskild kurs vid en institution. Hör gärna av dig till de undervisande bibliotekarierna om du har frågor.

Kopiera och skriva ut till studenter

För att komplettera den förlagsutgivna obligatoriska kurslitteraturen får du som är lärare eller student kopiera eller skriva ut från upphovsrättsligt skyddade verk genom ett avtal med Bonus Copyright Access. Du har rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material. Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk. Mer information finns i broschyren Kopieringsguide för universitet och högskolor från Bonus Copyright Access.

Om du vill kopiera utöver kopieringsavtalet måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Formulär för kopiering utöver kopieringsavtalet och mer information om avtalet finns hos Bonus Copyright Access.

Licensierat material

Speciella regler gäller för kurskompendier från elektroniskt material som universitetsbiblioteket prenumererar på.

  • Du får göra ett elektroniskt kompendium med utdrag ur böcker, artiklar m.m. och lägga ut på en lärplattform. Elektroniska kompendier bör göras genom att sammanställa referenser med länkar till fulltext, inte genom att ladda upp pdf-filer.
  • Du får också skriva ut materialet och göra papperskompendier. Dessa får delas ut eller säljas till studenterna så länge priset för ett kompendium inte ger någon vinst och endast säljs till studenter på en särskild kurs.

I listan nedan kan du se vilka leverantörer som tillåter kurskompendier. Om inget annat sägs avses såväl papperskompendier som elektroniska kompendier.

Särskilda avtal

Följande databaser tillåter endast elektroniska kompendier och begränsat till en artikel per häfte under en termin.

ATLA Religion Database
Business Source Premier
CINAHL
Film & Television Literature Index