Digitala lärresurser

Att länka till digitala lärresurser eller texter om informationssökning, studieteknik och akademiskt skrivande kan vara ett alternativ eller komplement till undervisning. På den här sidan har vi samlat texter och digitala lärresurser från LnUB, andra lärosäten och kommersiella aktörer som belyser informationssökning och informationsanvändning.

Ämnesguider

I våra ämnesguider har vi samlat de viktigaste databaserna och resurserna för varje ämne. Du kan länka till en enskild guide genom att öppna den och kopiera URLen i webbläsarens adressfönster. Klistra sedan in URLen där du vill ha länken.
Ämnesguider

Digitala lärresurser och texter från UB

Bland UB:s material på LnuPlay hittar du digitala lärresurser om informationssökning, vetenskapliga publikationer, akademiskt skrivande med mera. Länka eller ladda upp filmerna i kursrummen i MyMoodle.
Sök- och skrivguide är en sida med texter om informationssökning, informationshantering och akademiskt skrivande. Länka gärna till dem i studieguider och liknande.

Digitala lärresurser – portaler

Det finns många portaler med digitala lärresurser som skapats för att lärare vill dela med sig av sitt undervisningsmaterial. I dessa kan du både hitta digitala lärresurser om informationssökning och om ditt eget ämne. I flera av portalerna kan du även ladda upp eget material och på så sätt dela med dig av dina egna digitala lärresurser.

HEAL
Internationell portal för lärare inom det medicinska området. Du kan både ladda upp egna digitala lärresurser och använda andras.

Merlot
Internationell portal som innehåller granskat (peer-review) material för högre utbildning. Du kan bidra med eget material samt kommentera och komplettera andras material.

MIT OpenCourseWare
Föreläsningar från MIT. Det går bra att länka till eller på annat sätt sprida materialet under förutsättning att en korrekt hänvisning till upphovsmannen ges och övriga krav i Creative commons license följs. Det går inte att lägga in eget material.

OER Commons
Arkiv för fria lärresurser från hela världen.

UR access
I UR access finns utbildningsradions TV- och radioprogram.

Wikiversity
Hela kurser och enskilda lärresurser som läggs ut av lärare på nivåer från förskola till universitet. Granskas av kollegor som är med i Wikiversity. Det går att sammarbeta om kurser, kommentera och göra ändringar.

Youtube Edu och Academic Earth
Båda dessa portaler innehåller en stor mängd inspelade föreläsningar. För att få lägga in eget material måste universitetet vara registrerat vilket LnU för närvarande inte är.

Inspirationsmaterial

Om att göra egna lärobjekt - film producerad vid BTH (2 min.).

OER Öppna lärresurser – en introduktion. Filmen ingår i serien Verktyg för lärande / OER/Öppna lärresurser vilken är en översikt och introduktion till området. Innehållet riktar sig specifikt till universitets- och högskolepersonal.

Saknar du eller har du idéer om digitala lärresurser som UB skulle kunna utveckla/producera för att komplettera sina sidor och vår undervisning med, så kontakta gärna Anna Wolke anna.wolke_AT_lnu.se