Digitala lärresurser

Att länka till digitala lärresurser eller texter om informationssökning, studieteknik och akademiskt skrivande kan vara ett alternativ eller komplement till undervisningen. På den här sidan har vi samlat användbara resurser från Universitetsbiblioteket och andra lärosäten som belyser olika aspekter av informationssökning och akademiskt skrivande.

Ämnesguider

I våra ämnesguider har vi samlat de viktigaste databaserna för varje ämne och tips på hur du gör effektiva sökningar. I ämnesguiderna har vi också samlat länkar om akademiskt skrivande och referenshantering, samt andra nyttiga resurser. Många ämnesguider finns på både svenska och engelska.

Du kan länka till en enskild guide genom att öppna den och kopiera URL:en i webbläsarens adressfönster. Klistra sedan in URL:en där du vill ha länken.

Till våra ämnesguider

Digitala lärresurser från UB

UB:s kanal på LnuPlay hittar du digitala lärresurser om informationssökning, vetenskapliga publikationer, akademiskt skrivande med mera. Filmerna kan med fördel länkas eller laddas upp i kursrummen i MyMoodle.

Många av våra digitala lärresurser finns på vår externa webb. Under Söka och värdera finns också information om olika typer av källor och de informationsresurser som universitetsbiblioteket tillhandahåller samt vägledning i form av söktips och vetenskapliga publikationer.

Under Skriva och referera får studenterna grundläggande vägledning i akademiskt skrivande och studieteknik. Här finns också guider till de vanligaste referenshanteringsmodellerna. Mer omfattande vägledning i akademiskt skrivande finns på Skrivguiden, ett samarbete mellan Lnu, BTH, HKR och Umu. Skrivguiden går igenom skrivprocessens faser, uppsatsens delar och hur du förbättrar textens

Refero är en antiplagieringsguide, framtagen av Lnu i samarbete med BTH. Guiden innehåller information om referenshantering i olika ämnen, med exempeltexter. Den ger också tips och råd om hur man undviker plagiering. Till Refero finns en quiz, som är integrerad i MyMoodle. Din IKT-pedagog kan hjälpa dig att lägga upp quizzen i ditt kursrum.

Andra digitala lärresurser, MOOCs m.m.

MOOC i informationssökning

Denna kurs, framtagen av Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet, presenterar de grundläggande momenten i akademisk informationssökning. Den går igenom hela sökprocessen och presenterar strategier för att utvärdera och dokumenta sökresultat.

Gå till kursen

MOOC i akademiskt skrivande

Lunds universitet erbjuder två online-kurser i akademiskt skrivande, en på svenska och en på engelska. Kurserna innehåller en stor mängd filmmaterial och frivilliga övningsuppgifter som täcker skrivprocessens olika delar, responsgivning, den akademiska textens uppbyggnad och referenshantering. Allt filmmaterial finns tillgängligt på Youtube.

Lunds MOOC i akademiskt skrivande (svenska)
Lunds MOOC i akademiskt skrivande (engelska)

OpenSNH

SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, är en samverkansorganisation mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Utbildningsradion, i vilket Lnu ingår som samarbetspartner. Syftet med samverkan i SNH är:

  • att gemensamt utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för nätbaserad utbildning
  • genom UR:s medverkan nyttja tv-och radiomedierna för kursinslag
  • utveckla öppet digitalt kursmaterial och former för samproduktion av öppet digitalt undervisningsmaterial.

På OpenSNH samlas öppna lärresurser i en mängd olika ämnen och fylls hela tiden på med nytt. Bland annat finns ett segment som handlar om akademiskt skrivande och studieteknik som även innehåller material om informationskompetens och kritiskt tänkande.

Till OpenSNH

Fler resurser

NoPlagiat – självstudieguide om plagiering och upphovsrätt (Linköpings universitetsbibliotek)
AWELU – Academic Writing in English at Lund University

Kontakt

Saknar du eller har du idéer om digitala lärresurser som UB skulle kunna utveckla/producera för att komplettera sina sidor och vår undervisning med får du gärna kontakta gärna oss.

För önskemål som rör informationssökning och informationskompetens, kontakta Anna Wolke.
För önskemål som rör akademiskt skrivande och studieteknik, kontakta Henrik Evertsson.