Leganto – Kurslitteraturlistor 2.0

Leganto är en tjänst för interaktiva kurslitteraturlistor som synliggör och tillgängliggör kurslitteratur för studenter genom dynamiska länkar.

Genom Leganto kan studenter se om kursböckerna finns på hyllan på universitetsbiblioteket, reservera utlånat material eller få direkt tillgång till e-resurser och webbaserat materialdirekt ifrån sitt kursrum i MyMoodle. Leganto erbjuds genom Universitetsbiblioteket.

Beställ en kurslitteraturlista till ditt kursrum genom att fylla i beställningsformuläret

Logga in i Leganto med ditt -konto för att skapa egna kurslitteraturlistor

Browsa och sök bland befintliga kurslitteraturlistor på Linnéuniversitetet

Vad är Leganto?

Leganto är en digital, modern och användarvänlig tjänst för kurslitteratur som kan underlätta för studenter, undervisande personal och bibliotek i processer kring kurslitteraturen. Det digitala formatet och integrationen med bibliotekssystemet främjar användningen av e-resurser vilket bidrar till hållbarhet och ökad tillgång till kurslitteratur. Leganto är också en ingång till bibliotekets resurser för studenter som söker sin litteratur på andra ställen.

Studenter kan genom att klicka på en länk i sitt kursrum se om kursböckerna finns på hyllan i biblioteket, reservera utlånat material eller ta del av innehållet i webbresurser och andra e-resurser genom dynamiska länkar till fulltexter.

Undervisande personal kan skapa, organisera, kommentera, dela, exportera och återanvända kurslitteraturlistor, enskilt eller i samarbete med kollegor. I verktyget finns ett inbyggt stöd för att söka, finna och lägga till aktuella resurser i och utanför bibliotekets samlingar.

Biblioteket kan effektivisera förvärvsprocesser och förbättra kommunikationsmöjligheterna med undervisande personal i dessa frågor. Detta kan höja kvaliteten på såväl kurslitteraturlistor som bibliotekets tjänster kopplade till dessa.

Observera att kurslitteraturen är en del av kursplanen och därför alltid måste fastställas i Kursinfo.

Leganto kompletterar Kursinfo genom att tillgängliggöra den fastställda kurslitteraturen i ett modernt och dynamiskt webbgränssnitt. Det finns också möjlighet för lärare att använda Leganto som ett verktyg för att samla och strukturera kurslitteratur innan kursplanen är fastställd. Legantolistan går att exportera till olika format, bland andra Word, PDF. och RIS (EndNote).

Hur går jag tillväga om jag vill använda Leganto på mina kurser?

Fyll i beställningsformuläret med uppgifter om kursen, så återkommer vi till dig inom kort.

Du kan också själv skapa en kurslitteraturlista genom att logga in här

Har du frågor om tjänsten eller behöver support, hör av dig till oss på kurslitt@lnu.se

För att använda Leganto krävs att du som lärare har ett bibliotekskonto. Skaffa bibliotekskonto här.

Vad är kurslitteraturservice?

På universitetsbiblioteket finns minst ett exemplar av all kurslitteratur som är fastställd i Kursinfo.

På universitetsbiblioteket jobbar vi för att den kurslitteratur som tillhör en kursplan ska finnas tillgänglig för kursens studenter i bibliotekets samlingar. universitetsbiblioteket köper om möjligt in all kurslitteratur som i finns fastställd i Kursinfo eller efterfrågas genom inköpsförslag. Leganto kan hjälpa oss att göra bibliotekets resurser mer synliga för både studenter och lärare.

Hur många exemplar av kurslitteraturen finns på universitetsbiblioteket?

Litteratur märkt obligatorisk köps in i fler exemplar än litteratur som står som referens-.

Grundprincipen för inköp av obligatorisk kurslitteratur i tryckt form är ett referensexemplar och två utlåningsexemplar till det campusbibliotek där kursen ges. Enligt universitetsbiblioteket:s medieplan prioriteras e-litteratur vid inköp. 

För att hålla universitetsbiblioteket:s bestånd av kurslitteratur relevant går personal från biblioteket två gånger om året igenom de kurslitteraturlistor som ligger i databasen Kursinfo. Leganto möjliggör för biblioteket att snabbt och enkelt kolla kurslitteraturlistor för att säkerställa att all kurslitteratur finns att tillgå genom universitetsbiblioteket.