Leganto – en digital kurslitteraturlista i ditt kursrum

Leganto fungerar som ett komplement till Kursinfo och är ett verktyg som synliggör bibliotekets digitala och tryckta resurser. När Legantolistan integreras i kursrummet i MyMoodle når studenterna alla digitala resurser direkt och kan dessutom se om tryckt kurslitteratur finns på Universitetsbiblioteket. Kursansvarig/undervisande lärare kan själva, eller med hjälp av bibliotekspersonal, återskapa kurslistor från Kursinfo och har även möjlighet att enskilt eller kollaborativt samla referenser till nya kurslistor.

Obs! Kurslitteraturverktyget Leganto kommer att upphöra från och med 1 juli 2023. Vårterminens kurslitteraturlistor kommer att vara de sista som kan användas i Leganto.

Biblioteket kan med hjälp av Leganto förbättra kommunikationen med undervisande personal kring inköp av kurslitteratur och andra resurser och kan därmed höja kvaliteten på bibliotekets tjänster kopplade till detta.

Du kan antingen välja att göra din lista själv eller be oss på Universitetsbiblioteket att göra den. Listan måste alltid skapas utifrån den senaste revisionen i Kursinfo. 

Korta tips för hur du kommer igång med att göra din kurslista (PDF som öppnas i nytt fönster)

Gör så här för att göra/beställa en Legantolista till ditt kursrum:

Steg 1
Beställ en kurslitteraturlista genom att fylla i beställningsformuläret. Om du vill att Universitetsbiblioteket gör Legantolistan för din kurs meddelar du detta via mejl: kurslitt@lnu.se, i annat fall kan du nu gå vidare med steg 2 och 3.

Steg 2
Du får ett svarsmejl med länk till en lista i Leganto samt den aktuella listan i Kursinfo. Om det redan finns en tidigare kursrevision i Leganto innehåller mejlet en länk till en kopia av den gamla listan som då kan revideras.

Steg 3
Om du arbetar med listan själv, klicka på knappen Skicka i Leganto när du är klar. Universitetsbiblioteket färdigställer sedan de sista momenten.

Steg 4
När biblioteket satt status Färdig på din lista får du ett meddelande om detta och sedan lägger du själv till den i MyMoodle. Tänk på att listan alltid måste skickas till biblioteket för att kunna publiceras i kursrummet.

Det finns möjlighet för lärare vid Lnu att också använda Leganto som ett verktyg för att samla och strukturera kurslitteratur innan kursplanen är fastställd. Legantolistan går att exportera till olika format, som t ex Word, PDF och RIS (EndNote).

Logga in i Leganto med ditt Lnu-konto för att skapa egna litteraturlistor.

Browsa och sök bland befintliga kurslitteraturlistor på Linnéuniversitetet.

Har du frågor om tjänsten eller behöver support, hör av dig till oss på kurslitt@lnu.se

Se också universitetsbibliotekets Medieplan för mer information om rutinerna kring inköp av kurslitteratur.