Motverka plagiering

Informera studenterna om plagiering

Genom information till studenterna går det att undvika en stor del av den plagiering som sker omedvetet. Refero är ett webbaserat läromedel som utvecklats för just detta ändamål. Det är emellertid viktigt att inte bara hänvisa studenterna till guiden utan även att ge dem möjlighet att diskutera plagiering vid ett lektionstillfälle. Frågor som ofta dyker upp är till exempel vad som utgör allmänt känd kunskap på den kurs de går just nu, vad som betraktas som plagiat eller hur de ska hantera texthänvisningarna när de bygger ett stort avsnitt text på information från en enda källa.

Det finns även en quiz utvecklad till Refero. Quizens syfte är att testa studentens kunskaper efter att de tagit del av innehållet i Refero. Quizen är byggd för att implementeras i MyMoodle och om du vill låta dina studenter genomföra den så ta kontakt med din IKT-pedagog eller beställ hos IT-avdelningen.

Refero & quiz

Har du frågor om användningen av quizen, kontakta Studieverkstaden.

Öva akademiskt skrivande

Även studenter som fått information om plagiering känner ofta en stor osäkerhet kring hur andras material kan integreras i den egna texten. Det är därför viktigt att studenterna får tillfälle att öva under förhållanden där de kan känna sig trygga att inte utlämnas till disciplinära åtgärder om de gör fel. Att lära sig skriva akademiskt är en process som kräver övning och måste få ta tid.

I Studieverkstaden erbjuds både undervisning och handledning i akademiskt skrivande, med inriktning på bland annat den akademiska uppsatsens struktur och frågor som rör referenshantering och plagiat.

Plagiatupptäckarsystem

På Lnu finns för närvarande plagiatupptäckarsystemet Ouriginal som lärare kan använda för att kontrollera förekomst av plagiering i studentuppsatser. För att kunna använda Ouriginal måste du först skaffa ett konto, det gör du genom att skicka ett mailförfrågan till utbildningsmiljo_AT_lnu.se med ditt namn och universitet. För information om hur du kan använda Ouriginal i MyMoodle finns filmer som demonstrerar.

Läs mer om Ouriginal

Läs mer

Carroll, Jude (2007). A handbook for deterring plagiarism in higher education. 2. ed. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development.

Henriksson, Ann-Sofie (2008). Att förebygga plagiat i studentarbeten - en pedagogisk utvecklingsmöjlighet. Uppsala: Uppsala universitet.

Pecorari, Diane (2013). Teaching to avoid plagiarism : how to promote good source use. Maidenhead : Open University Press.