Skapa länkar till databaser, artiklar och e-böcker

Här hittar du tips om hur du skapar länkar till bibliotekets resurser i lärplattformar och på kurshemsidor.

Länka till databaser

För att en länk till en databas ska fungera utanför campus krävs att den går genom LnU:s proxyserver. Detta gäller även fritt tillgängliga databaser som PubMed och Google Scholar, som kräver inloggning till LnU:s proxyserver för att länkarna till fulltextartiklar som vi prenumererar på ska fungera.

För att skapa en länk som går genom proxyservern letar du upp databasen i bibliotekets lista över databaser . Kopiera sedan länken genom att markera databasnamnet, högerklicka och välja "Kopiera genväg/Copy shortcut". Klistra in länken där du vill ha den genom att högerklicka och välja "Klistra in/Paste".

Länka till artiklar

I OneSearch samt ett antal av våra databaser, t.ex. Business Source Premier och andra EBSCO-databaser, länkar du till något som kallas permalänk. Denna hittar du genom att söka fram artikeln i databasen och klicka på permalink eller permalänk. Då får du en länk som du kan kopiera.

Om du vill att studenter ska komma åt artikeln utanför campus måste länken gå genom universitetets proxyserver. För att skapa en sådan länk lägger du till proxyserverns webbadress före artikelns egen webbadress.

Exempel

Proxyserverns webbadress:
https://proxy.lnu.se/login?url=

Artikelns webbadress:
https://llc.oxfordjournals.org/cgi/21/suppl_1/77.pdf

Färdig länk:
https://proxy.lnu.se/login?url=https://llc.oxfordjournals.org/cgi/21/suppl_1/77.pdf

Tips: Det är lättare att använda Notepad än Word när du ska foga ihop två webbadresser.

Tänk på att alltid kontrollera länkarna varje gång kursen ska starta på nytt. Emellanåt händer det att länkningen till artiklar förändras.

Undantag

ACM

I ACM länkar du till något som kallas DOI Bookmark. Detta hittar du genom att söka fram artikeln i ACM och gå in på den fullständiga referensen. Kopiera länken efter "doi" (se bild). Högerklicka på länken och välj Copy shortcut/Kopiera länkadress eller kopiera numret och klipp ihop med följande URL: http://dx.doi.org/. Lägg sedan på proxyserverns webbadress.

Exempel

Artikelns DOI: 10.1145/1067721.1067727

DOI-URL: http://dx.doi.org/

Proxyserverns webbadress: https://proxy.lnu.se/login?url=

Färdig länk:
https://proxy.lnu.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1145/1067721.1067727

Cambridge Journals

Sök fram artiklen i Cambridge Journals. Gå in på abstract och kopiera länken efter "doi". Högerklicka på länken och välj Copy shortcut/Kopiera länkadress eller kopiera adressen. Lägg på proxyserverns webbadress enligt exemplet ovan.
Exempel: http://dx.doi.org/10.1017/S1359135501001063.

Wiley Online Library

Sök fram artikeln i Wiley Online Library. Gå in på Abstract. En liten bit under rubriken hittar du rubriken "DOI". Kopiera numret efter "DOI" och klipp ihop med följande URL: http://dx.doi.org/. Lägg sedan på proxyserverns webbadress.

Exempel
Artikelns DOI: 10.1111/j.1751-9020.2011.00386.x

DOI-URL: http://dx.doi.org/

Proxyserverns webbadress: https://proxy.lnu.se/login?url=

Färdig länk:

https://proxy.lnu.se/login?url=http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1751-9020.2011.00386.x

Länka till e-böcker och uppslagsverk

Liksom med artiklar måste länkar till e-böcker gå genom universitetets proxyserver för att de ska nås utanför campus. Du lägger till proxyserverns webbadress före bokens webbadress enligt samma instruktioner som gäller för artiklar.

ProQuest Ebook Central (tidigare Ebrary)

Sök fram boken och öppna den. Klicka på "Share Link to Book" i menyn till vänster. Kopiera länken. Du kan också gå till en specifik sida i boken och göra samma sak. Då får du en länk direkt till den sidan. "Share Link" visas då som en ikon i form av en kedjelänk.

För att boken ska gå att öppna utanför campus måste du lägga på webbadressen till Lnu:s proxyserver.

Exempel

Proxyserverns webbadress:
https://proxy.lnu.se/login?url=

Bokens webbadress:
http://ebookcentral.proquest.com/lib/linne-ebooks/detail.action?docID=1609394

Färdig länk:
https://proxy.lnu.se/login?url=http://ebookcentral.proquest.com/lib/linne-ebooks/detail.action?docID=1609394