Universitetsbibliotekets undervisning

Här kan du läsa mer om bibliotekets undervisning och hur du kommer i kontakt med undervisande bibliotekarier eller texthandledare för att boka eller ställa frågor om undervisning.

Söka och värdera information

Har dina studenter en uppgift där de självständigt ska söka och värdera information? Då kan du som lärare boka en kostnadsfri workshop med oss som undervisar studenter i detta på biblioteket. Vi erbjuder tre olika workshop-paket som möjliggör progression. Tillsammans med dig som lärare diskuterar vi upplägget utifrån studenternas behov.

De workshop-paket som riktar sig till studenter som ska skriva uppsats bygger på att studenter redan har grundläggande kunskaper inom informationssökning. Det är därför viktigt att du har studenternas förkunskaper i åtanke när du skickar in en bokningsförfrågan. 

Vi erbjuder även självstudieguider som ett alternativ.

Bokningsformulär – undervisning i informationssökning

Övriga frågor kring universitetsbibliotekets undervisning (ej bokning)

Skriva, läsa och tala

Texthandledare erbjuder undervisning i studieteknik, lässtrategier, akademiskt skrivande och muntlig presentationsteknik för studenter på grund- och avancerad nivå.

Under läsåret erbjuds nedanstående föreläsningar två gånger per termin:

 • Så lyckas du med dina studier - en föreläsningsserie via Zoom:
  • Akademisk kultur
  • Studera effektivt i högre utbildning
  • Tala, samtala och presentera i högre utbildning
  • Läsa i högre utbildning
  • Skriva och referera i högre utbildning

Som lärare går du in i kalendern https://lnu.se/ub/pa-biblioteket/ub-kalender/ (kalendern finns också i vårt Moodlerum) och anmäler gruppen med ditt namn och e-postadress på de pass du önskar för dina studenter. Efter anmälan får du länken till Zoom och kan lägga upp den i ditt kursrum på Moodle.

Utöver generella föreläsningar erbjuder vi i samråd med kursansvarig workshoppar och undervisning knuten till en speciell uppgift.

Tipsa gärna studenterna om:

Samarbete mellan UB och lärare

Kunskaper i informationssökning och akademiskt skrivande utvecklas alltid i ett ämnesmässigt sammanhang. Skriftligt formulerade krav på val av publikationer ger goda förutsättningar för studenternas kunskapsutveckling. Erbjudandet om stöd kan utnyttjas optimalt när bibliotekarie/texthandledare och lärare samverkar kring en genomtänkt plan.

UB föreslår att:

 • programledare/kursansvariga tillsammans med bibliotekarie/texthandledare väljer ut kurser med störst behov av undervisning.
 • kursansvarig informerar bibliotekarie/texthandledare om studenternas uppgift och diskuterar lämpligt undervisningsinnehåll och undervisningsformer.

Utvärdering av undervisningen kan göras både av UB och i ordinarie kursutvärderingar. Det är viktigt att utvärderingar återkopplas för att gagna kvaliteten i undervisningen.