Uppdragsutbildning

Att samverka med vårt omgivande samhälle är ett av våra uppdrag som universitet. Formerna för det är många och varierar över tid. Uppdragsutbildning är en form som syfta till att förmedla kunskap och forskning till yrkesverksamma. Det kan även beskrivas som kompetensutveckling, fortbildning och vidareutbildning.

Formerna på uppdragsutbildning kan vara olika. Öppna kurser, kurser på distans, skräddarsydda utbildningar, seminarier och föreläsningar är alla metoder för att generera samhällsnytta och samverka.

Avdelningen för Externa Relationer (ER) fungerar som universitetets samlande enhet för uppdragsutbildningar och arbetar främst med att ge stöd inom universitetet, vilket bland annat inkluderar att framställa och hantera dokumentmallar, ge support i uppdragsdialog, offertarbete samt avtal. Vi är också en av flera vägar in till lärosätet för externa aktörer.

De dokument och mallar du kan behöva i ditt arbete med uppdragsutbildningar finns tillgängliga här på sidan. I dokumentet "Vägledning för uppdragsutbildning" hittar du mer information kring processen och arbetet med uppdragsutbildning. Arbetet regleras av bl.a våra lokala regler samt nationella förordningar.

Kursvärdering för uppdragsutbildning

En mall för kursvärdering till uppdragsutbildning finns tillgänglig för alla i Survey & Report

Kursbevis för poänggivande uppdragsutbildning

Deltagare i en poänggivande uppdragsutbildning kan erhålla kursbevis efter att ha erhållit ett godkänt resultat. Studerandeavdelningen är behjälpliga med kursbevis för poänggivande uppdragsutbildning och kan kontaktas här: kursbevis@lnu.se

Studentkonton för uppdragsutbildning

Om du behöver skapa ett studentkonto för deltagare i en uppdragsutbildning för att deltagarna ska kunna nå läroplattformar och digitala resurser kan du läsa mer här: Konton på Linnéuniversitetet | lnu.se