Uppdragsutbildning -      del av det livslånga lärandet

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är viktiga drivkrafter för samhällsutveckling och personlig utveckling. Livslångt lärande, liksom möjligheter till omställning, skrivs allt oftare fram som en viktig del av lärosätenas uppgift. Inom livslångt lärande är uppdragsutbildning ett verktyg av flera.

Formerna på uppdragsutbildning kan vara olika:

 • Poänggivande eller icke poänggivande
 • Samläsning med studenter eller enbart för deltagare
  från kundens organisation
 • Distansutbildning, på plats hos kunden eller på
  campus
 • Befintlig kurs eller skräddarsytt upplägg baserat på
  kundens önskemål och behov
 • Seminarier, föreläsningar, studiedagar eller konferenser

Vi på avdelningen för Externa Relationer (ER) fungerar som universitetets samlade enhet för uppdragsutbildningar och arbetar främst med att ge stöd inom universitetet, vilket bland annat inkluderar att framställa och hantera dokumentmallar, ge support i uppdragsdialog, offertarbete, juridiskt stöd samt avtalsskrivande. Vi är också en av flera vägar in till lärosätet för externa aktörer.

De dokument och mallar du kan behöva i ditt arbete med uppdragsutbildningar finns tillgängliga här på sidan. I dokumentet "Vägledning för uppdragsutbildning" hittar du mer information kring processen och arbetet med uppdragsutbildning. Arbetet regleras av bl.a våra lokala regler samt nationella förordningar.

Tveka inte att kontakta oss i gruppen som arbetar med uppdragsutbildning.

/Anita och Jan

Kursvärdering för uppdragsutbildning

En mall för kursvärdering till uppdragsutbildning finns tillgänglig för alla i Survey & Report

Kursbevis för poänggivande uppdragsutbildning

Deltagare i en poänggivande uppdragsutbildning kan erhålla kursbevis efter att ha erhållit ett godkänt resultat. Studerandeavdelningen är behjälpliga med kursbevis för poänggivande uppdragsutbildning och kan kontaktas här: kursbevis@lnu.se

Studentkonton för uppdragsutbildning

Om du behöver skapa ett studentkonto för deltagare i en uppdragsutbildning för att deltagarna ska kunna nå läroplattformar och digitala resurser kan du läsa mer här: Konton på Linnéuniversitetet | lnu.se