Uppdragsutbildning

Att samverka med vårt omgivande samhälle är ett av våra uppdrag som universitet. Formerna för det är flera, men en form är att förmedla kunskap och forskning genom utbildning av yrkesverksamma. Organisationers begrepp som kompetensutveckling, fortbildning och vidareutbildning sker ofta inom det vi benämner uppdragsutbildning.

Formerna på uppdragsutbildning kan vara olika. Öppna kurser, kurser på distans, skräddarsydda utbildningar, seminarier och föreläsningar är alla metoder för att generera samhällsnytta och samverka.

Avdelningen för Externa Relationer (ER) har uppgiften att fungera som en samlande enhet för uppdragsutbildningar och arbetar främst med att ge stöd inom universitetet i arbetet med uppdragsutbildning, vilket bland annat inkluderar att framställa och hantera dokumentmallar. Läs mer om vad vi på Avdelningen för Externa Relationer gör och kan hjälpa till med på medarbetarsidan för ER.

De dokument och mallar du kan behöva i ditt arbete med uppdragsutbildningar finns tillgängliga här på sidan. I dokumentet "Vägledning för uppdragsutbildning", sammanställt av ER, hittar du mer information kring arbetet med uppdragsutbildning.

Kursvärdering för uppdragsutbildning

En mall för kursvärdering till uppdragsutbildning finns tillgänglig för alla i Survey & Report

Kursbevis för poänggivande uppdragsutbildning

Deltagare i en poänggivande uppdragsutbildning kan erhålla kursbevis efter att ha erhållit ett godkänt resultat. Studerandeavdelningen är behjälpliga med kursbevis för poänggivande uppdragsutbildning och kan kontaktas här: kursbevis@lnu.se

Studentkonton för uppdragsutbildning

Om du behöver skapa ett studentkonto för deltagare i en uppdragsutbildning för att deltagarna ska kunna nå läroplattformar och digitala resurser kan du läsa mer här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/it-och-support/kontotyper/konto-till-deltagare-pa-uppdragsutbildning/