Uppdragsutbildning -      del av det livslånga lärandet

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är viktiga drivkrafter för samhällsutveckling och personlig utveckling. Livslångt lärande, liksom möjligheter till omställning, skrivs allt oftare fram som en viktig del av lärosätenas uppgift. Inom livslångt lärande är uppdragsutbildning ett verktyg av flera.

Vi på avdelningen för Externa Relationer (ER) fungerar som universitetets samlade enhet för uppdragsutbildningar och arbetar främst med att ge stöd inom universitetet, vilket bland annat inkluderar att framställa och hantera dokumentmallar, ge support i uppdragsdialog, offertarbete, juridiskt stöd samt avtalsskrivande. Vi är också en av flera vägar in till lärosätet för externa aktörer.

De dokument och mallar du kan behöva i ditt arbete med uppdragsutbildningar finns tillgängliga här på sidan. I dokumentet "Vägledning för uppdragsutbildning" hittar du mer information kring processen och arbetet med uppdragsutbildning. Arbetet regleras av bl.a våra lokala regler samt nationella förordningar.

Tveka inte att kontakta oss som arbetar med uppdragsutbildning.

/Anita och Linda