Urkund - antiplagiatsystem

URKUND är Lnu:s gemensamma system för att förebygga och identifiera plagiat i studentarbeten. UPE:s styrelse har beslutat att Linnéuniversitetet ska använda sig av URKUND som universitetsgemensamt antiplagiatsystem.

För dig som redan har ett konto hos Urkund, så loggar du in här: www.urkund.se
Vill du ha ett konto, skicka en beställning till utbildningsmiljo@lnu.se via din personaladress.

Men innan du skaffar Urkundkonto, se nedan om funktionsadressen för MyMoodle.

URKUND via MyMoodle

MyMoodle har en funktionsadress till URKUND, som läggs in automatiskt när man lägger till en ny inlämningsuppgift*. Alltså kan lärare, både de som har en egen URKUND-adress och de som inte har en, använda sig av denna. Lärare som har en egen URKUND-adress kan byta funktionsadressen mot den om de vill, och hela URKUND-jämförelsen kan förstås fortfarande stängas av.

Skillnad mellan egen URKUND-adress och funktionsadressen är

... att läraren med en egen adress kan be studenter maila sin inlämning direkt till den egna adressen, sedan går läraren till urkund.se och loggar in med sitt URKUND-konto (se ovan) och hittar där samtliga dokument som lämnats in till den adressen. Där ser man även jämförelsen/"äkthetsrapporten". Där hamnar också de uppgifter som skickats via MyMoodle om den egna URKUND-adressen angivits.

... att om man använder funktionsadressen kan man inte se samtliga dokument man genom åren får in URKUND. Men alla kursens lärare kan klicka sig vidare från inlämningen i MyMoodle till det inlämnade dokumentet i Urkund (man behöver inte logga in sig, MyMoodle sköter det) och se den närmare jämförelsen. Och, om man använder MyMoodles inlämningsfunktion kan man ju betygssätta direkt i kursen och får en samlad betygsdokumentation direkt.

För både egen adress och funktionsadressen gäller en annan viktig skillnad mellan att skicka via MyMoodle och att be studenterna maila direkt till den personliga adressen hos URKUND: Om det skickas via MyMoodle så kan även andra lärare i kursen se jämförelsen för dokumenten i uppgiften, och klicka sig vidare till URKUND för att se en ingående jämförelse. De kan inte se andra dokument än de som rör den uppgift som finns i kurser där de själva har lärarrättigheter. Det är vanligen en fördel. Ber man studenterna skicka direkt till URKUND kan däremot bara läraren som äger den aktuella URKUND-adressen logga in och se jämförelsen.

Vanliga fel som görs med URKUND

  • Felaktig adress angiven av den som skapade inlämningsuppgiften i MyMoodle. Det är en av anledningarna till att det numera finns en defaultadress när man lägger till en ny inlämningsuppgift. Informationen om detta finns när du klickar på hjälpavsnittet vid adressfältet i inställningarna för inlämningsuppgift i MyMoodle.
  • Filformat som URKUND inte kan hantera. Nu har informationen om vilka filformat som fungerar förtydligats för den som skapar uppgiften och även för studenten i samband med inlämning.
  • Knepiga tecken i filnamnet. Det är alltid säkrast att använda a-z och siffror. URKUND verkar kunna hantera det mesta, men exempelvis &, (, ! och sådant kan den ha problem med. Detta har också förtydligats för studenten i samband med inlämning.
  • Felaktigt namngivet dokument. Om extensionen som anger dokumentets filtyp är felaktig, exempelvis genom att punkten har tagits bort (som examinationsuppgiftdocx istället för det korrekta examinationsuppgift.docx) kan URKUND inte tolka detta.

Bra att veta

  • URKUND jämför inte dokument från samma avsändare. En student kan alltså lämna in en kompletterad uppgift utan att det blir "helträff" på grund av tidigare inlämning.
  • Inlämningsuppgiften kan ställas in på om den ska skickas till URKUND redan vid uppladdningen, eller om detta ska vänta tills studenten valt "skicka för betygssättning". Det görs en ny jämförelse om redan uppladdat dokumentet byts.
  • Om en redan gjord inlämning "återställs till utkast" kan studenten ladda upp en ny fil och URKUND gör sedan en ny jämförelse.
  • Normalt tar det bara några timmar för URKUND att hantera ett dokument, under den tiden visas kugghjul inne i MyMoodle. Under intensiva perioder kan dock hanteringen ta längre tid, och URKUND har meddelat att det kan ta upp till fyra dygn från att dokumentet skickats in.
  • Om en varningstriangel visas innebär det att URKUND misslyckats med jämförelsen, men kommer att göra ett nytt försök så länge inget är fel med filen. Skulle det ta mer än fyra dygn, eller om du har bråttom att få veta resultatet, kan du som lärare kontakta deras support: support_AT_urkund.se. Ange då studentens namn, epostadress och dokumentets namn.

Angående dokument med känsliga uppgifter

Studenten får ett epostmeddelande om sin uppladdning till URKUND, med information om en “opt out-länk”. Denna används för att dokumentet inte senare ska jämföras med andra dokument utanför Lnu. Observera ändå att URKUND inte bör användas för uppgifter där du som lärare vet att det förkommer känslig information. Systemet bygger just på jämförelser med andra dokument.

Resultatet av jämförelsen och de dokument likheter funnits med kan även ses av studenterna via en länk, om uppgiften ställts in så att studenterna kan se denna. Förinställningen för Uppgifter i MyMoodle är dock att studenter inte kan se jämförelsen.

Angående dokument med sekretesskrav

Detta fungerar via MyMoodle, och då ska adressen sekretess.mymoodle.lnu_AT_analys.urkund.se anges istället för den egna adressen eller den vanliga funktionsadressen.

Detta innebär att inlämnat dokument…

… inte används som källa när andra dokument kontrolleras
… inte kan laddas ned ens via inloggningskontot direkt hos URKUND
… raderas helt från URKUNDS server i slutet av kalendermånaden

Dokumentet finns dock kvar i inlämningsfunktionen i kursrummet i MyMoodle, och därifrån kan kursansvarig/lärare även nå själva analysen som sparas hos URKUND i 24 månader innan även den raderas.

(Observera att inte heller olika dokument inlämnade i samma inlämningsuppgift jämförs mot varandra!)


*Om du själv redan har angivit en URKUND-adress då du tidigare lagt till en inlämningsuppgift i MyMoodle läggs denna vanligen till automatiskt då du skapar en ny inlämningsuppgift. Du kan behålla den om du vill att det som skickas in ska sparas på ditt egna konto hos URKUND, eller skriva in funktionsadressen mymoodle.LNU_AT_analys.urkund.se