Vaktmästeri

Kontakta gärna oss inom vaktmästeriet för att få hjälp. 

Gör en felanmälan och uppmärksamma oss på brister och fel i våra lokaler. Gäller inredning, belysning, ventilation, sanitet, tillgänglighet, yttre miljö med mera.

Hör av er om ni behöver tillfälliga avfallskärl, tillfälliga möbler, flyttkartonger eller hjälp med flytt inom våra lokaler, upplåsning av flex lockskåp eller andra uppdrag.

Via länkarna nedan kan ni lägga ärende som felanmälan, beställning eller ställa en fråga. 
Ni får sedan återkoppling av ansvarig vaktmästare och ni kan även följa hanteringen av ert ärende.

Felanmälan

Beställning

Fråga