Person som läser ett dokument och gör anteckningar

Styrning och regelverk

Så fungerar styrning på Linnéuniversitetet. Här hittar du regler och annan styrande information som reglerar vår verksamhet. 

Här hittar du utvalda styrdokument som gäller hela Linnéuniversitetet.

Beslutsstruktur, beslut och protokoll från styrelser och ledningsgrupper.

Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.