Person som läser ett dokument och gör anteckningar

Styrning och regelverk

Här hittar du regler och annan styrande information som reglerar vår verksamhet. 

Här hittar du utvalda styrdokument – såsom föreskrifter och regler – som gäller hela Linnéuniversitetet.

Beslutsstruktur, beslut och protokoll från styrelser och ledningsgrupper.

Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.