Beslut och protokoll

Beslutsstruktur, beslut och protokoll från styrelser och ledningsgrupper.

Här kan du ta del av övergripande beslut och protokoll vid Linnéuniversitetet. Nedan finns även styrdokumenten för univeristetets beslutsstruktur.