Kunskapsmiljöer Linné

Här hittar du information om arbetet med att utveckla Kunskapsmiljöer Linné.

Kunskapsmiljöer samlar utbildningar, forskning och samverkan kring samhällsutmaningar där vår kunskap kan göra skillnad. Vi möter samhällsutmaningar med kunskap.

Tankarna har en tydlig plats i vår vision 2030 och är ett av fem mål 2025, Kunskapsmiljöer, men fanns med i universitetets visions- och strategidokument En resa in i framtiden 2015-2020 redan när universitetet bildades. 

Om du vill bidra till att lösa samhällsutmaningarna är det till någon av våra kunskapsmiljöer du ska vända dig!

Inrättade kunskapsmiljöer

Information om respektive inrättad kunskapsmiljö finns på Lnu.se. Där hittar du kontaktpersoner och information om respektive miljö:  

Ytterligare kunskapsmiljöer är under utveckling: 

Fyra idéutkast lämnades in inför kunskapsmiljömässan i andra omgången: