Kunskapsmiljöer Linné

Här hittar du information om arbetet med att utveckla Kunskapsmiljöer Linné.

Linnéuniversitetet fortsätter att utvecklas som ett attraktivt lärosäte. Genom kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan möter vi samhällsutmaningar med kunskap.

Kunskapsmiljöer samlar utbildning, forskning och samverkan inom ett gemensamt område, en samhällsutmaning där vår kunskap kan göra skillnad. Om du vill bidra till lösa samhällsutmaningarna är till någon av våra kunskapsmiljöer du ska vända dig. Tankarna fanns med i universitetets visions- och strategidokument En resa in i framtiden 2015-2020 redan när universitetet bildades och har en tydlig plats i vår nuvarande vision 2030 och är ett av fem mål 2025: Kunskapsmiljöer.

Vilka är de inrättade kunskapsmiljöerna?

Inrättade Kunskapsmiljöer Linné finns också på Lnu.se, där hittar du kontaktpersoner och information om respektive miljö:  

Ytterligare en är under utveckling: 

Fyra idéutkast lämnades in inför kunskapsmiljömässan i andra omgången: