Kunskapsmiljöer Linné

Linnéuniversitetet fortsätter att utvecklas som ett attraktivt lärosäte. Genom kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan möter vi samhällsutmaningar med kunskap.

Kunskapsmiljöer samlar utbildning, forskning och samverkan inom ett gemensamt område, en samhällsutmaning där vår kunskap kan göra skillnad. Om du vill bidra till lösa samhällsutmaningarna är till någon av våra kunskapsmiljöer du ska vända dig. Inrättade Tankarna fanns med i universitetets visions- och strategidokument En resa in i framtiden 2015-2020 redan när universitetet bildades och har en tydlig plats i vår nuvarande vision och strategi. Vi kommit en bit på vägen men resan fortsätter. Inrättade Kunskapsmiljöer Linné finns också på Lnu.se

Ytterligare en är under utveckling: 

Fyra idéutkast lämnades in inför kunskapsmiljömässan i andra omgången: