Kunskapsmiljö Linné: Hållbar turism (KEST) – en spirande kunskapsmiljö

Syftet med vår kunskapsmiljö är att inspirera och stödja tvärvetenskapliga insatser i samband med turismens omvandling mot hållbarhet. I detta syfte organiserar vi insatser vid Linnéuniversitetet (och på andra arenor) som rör balansen mellan turismens fördelar och nackdelar, inom forskning, undervisning och samhällsinriktad verksamhet. Våra insatser är kopplade till de komplexa utmaningar som erkänns av internationella institutioner och svenska myndigheter.

Hållbar turism som regel, inte undantag

Varför turismen är viktig

Turism är mycket mer än semesterresor, resemarknadsföring eller en enskild bransch.

Turism är ett socioekologiskt fenomen som är förknippat med människors mobilitet. Dess utveckling formar och formas av miljömässig, social, ekonomisk, teknisk, politisk och rättslig påverkan.

Turismen inbegriper privat näringsliv i olika branscher och offentliga såväl som ideella organisationer. Den involverar många olika mänskliga och icke-mänskliga intressenter. Den berör därmed viktiga samhällsaspekter som folkhälsa och social integration, men också planetära frågor som rör biologisk mångfald och klimatförändringar.

Kort sagt, dess utveckling och inverkan påverkar oss alla.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Varför KEST behövs

Övergången till en grön rese- och turismsektor är en prioritet för UNWTO/G20 och viktig för Sverige. För att övergå till hållbar turism som regel snarare än undantag krävs ett brett engagemang av aktörer, tvärvetenskaplig kunskap och starka forskningsmiljöer som kopplar samman insikter genom forskning med utbildning och samskapande av kunskap med samhällsaktörer.

Europaparlamentet betonar behovet av åtgärder från nationell ned till regional nivå för att möjliggöra en förändring till en hållbar turism som gynnar besökare, lokalsamhällen, ekonomiska aktörer och miljön.

Linnéuniversitetet har de nödvändiga förutsättningarna för att utveckla en sådan kunskapsmiljö genom den nya kunskapsmiljön för hållbar turism (KEST).

Några röster om KEST

Fler filmer finns på den engelska sidan.

Medverkande: Stefan Gössling, Professor of tourism, Karin Ekebjär, Länsturismsamordnare, Region Kalmar län, Anders Högberg, Professor i arkeologi & Per Pettersson Löfquist, Lektor i turismvetenskap

KEST perspektiv och exempel

 

Medverkande: Åsa Tugetam, Lektor i idrottsvetenskap

Mer information

Mer om KEST finner du på vår engelska sida.