Postrar andra kunskapsmiljömässan

Här ser du de idéutkast som fakulteterna har arbetat fram till mässan 15 maj 2019.

Mer information om processen och vad Kunskapsmiljöer Linné är hittar du här. 

Dessa idéutkast finns även som PDF i Box

 

Kunskapsmiljöer Linné

Tre kunskapsmiljöer har valts ut till Kunskapsmiljö Linné i omgång 1. 

 • Avancerade material, projektledare Päivi Jokela  
 • En ifrågasatt demokrati, projektledare Magnus Hagevi
 • Utbildning i förändring, projektledare Andreas Nordin
Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material
Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati
Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring
Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljöer under utveckling

Fem kunskapsmiljöer som lämnade in en fördjupad ansökan i omgång 1 har beviljats utvecklingsmedel. De ska nu utveckla det påbörjade arbetet och i januari 2020 ska det avgöras om någon av dessa kunskapsmiljöer ska inrättas till Kunskapsmiljö Linné. 

 • Digitala transformationer
 • Grön hållbar utveckling
 • Hållbar hälsa
 • Ledning, styrning, organisation och entreprenörskap
 • Vatten
Kunskapsmiljöer Linné: Digitala transformationer
Kunskapsmiljöer Linné: Digitala transformationer Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljö under utveckling: Grön hållbar utveckling
Kunskapsmiljö under utveckling: Grön hållbar utveckling Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljö under utveckling: Hållbar hälsa
Kunskapsmiljö under utveckling: Hållbar hälsa Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljö under utveckling: Ledning, styrning, organisation och entreprenörskap
Kunskapsmiljö under utveckling: Ledning, styrning, organisation och entreprenörskap Poster i tryckbar PDF

 


 

Kunskapsmiljö under utveckling: Vatten
Kunskapsmiljö under utveckling: Vatten Poster i tryckbar PDF

 


 

Idéutkast omgång 2

Fyra idéutkast lämnades in inför kunskapsmiljömässan i andra omgången: 

 • Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård
 • iField (Field of Information) 
 • Molekylmotorer och muskel från atom till människa och teknik
 • Hållbarhet Linné: transformativ mediering och design
Idéutkast: Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård
Idéutkast: Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård Poster i tryckbar PDF

 


 

Idéutkast: iField (Field of Information)
Idéutkast: iField (Field of Information) Poster i tryckbar PDF

 


 

Idéutkast: Molekylmotorer och muskel från atom till människa och teknik
Idéutkast: Molekylmotorer och muskel från atom till människa och teknik Poster i tryckbar PDF

 


 

Idéutkast: Hållbarhet Linné: transformativ mediering och design
Idéutkast: Hållbarhet Linné: transformativ mediering och design Poster i tryckbar PDF