Kursvärderingar

Löpande information om pilotprojektet Kursvärderingar för kvalitetsutveckling.

Linnéuniversitetet ska utveckla arbetet med kursvärderingar för att kursvärderingarna ska bli mer användbara som grund för lärarnas utveckling av kurser och program. Pernilla Severson leder kursvärderingspiloten och tillsammans med Brita Cederblad är pedagogisk resurs och stöd för gruppernas utvecklingsarbete.

Pilotprojektet ingår i arbetet med utvecklingen av Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete och rapporteras fortlöpande till kvalitetsutskottet under Rådet för utbildning och lärande.

FAQ

Vi får många frågor om pilotprojektet. Läs svaren i vår FAQ och välkommen att ställa dina egna frågor till oss!

Vem gör vad?

  • Pernilla Severson: utvecklingsuppdrag pilotprojektet. Genomför piloten tillsammans med Brita Cederblad. Primärt att driva kontakter med lärargrupp som pedagogisk resurs.
  • Brita Cederblad: legitimera projektet tillsammans med Niklas Ammert och visa på att det ingår i ett strategiskt kvalitetsutvecklingsarbete
  • Niklas Ammert: Förankring i RUL. Beslut om kursvärderingar under pilotprojektperioden .
  • Fem ämnesgrupper är tillfrågade att delta i pilotprojektet: nationalekonomi, vårdvetenskap, kreativt skrivande, idrottsvetenskap samt energiteknik.

2018-08-30 Tre snabba till Pernilla Severson – om pilotprojektet Kursvärderingar för kvalitetsutveckling / Three quick questions for Pernilla Seversson – about the pilot project Course evaluations for quality development