Kopparstick blomma

Studentfeedback

Om hur vi kartlägger studenters, doktoranders och alumners upplevelser och erfarenheter av sin utbildning genom regelbundna enkätundersökningar.

Ett led i universitetets systematiska kvalitetsarbete är att kartlägga studenters, doktoranders och alumners upplevelser och erfarenheter av sin utbildning i relation till Linnéuniversitetets interna kvalitetssystem för utbildningskvalitet. Det görs bland annat genom regelbundet återkommande enkätundersökningar.

Rådet för utbildning och lärande ansvarar för innehåll och genomförande. Resultaten utgör underlag i utbildningsdialoger, men kan även användas i programutvecklingsarbete och andra utvärderingssammanhang.