Goda exempel inom utbildning

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Vad fungerar bra i din undervisning? Har du något tips på ett arbetssätt som du tror kan hjälpa andra? Berätta om det - och ta del av andras exempel här!

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD - titta istället på sidan Kvalitetsarbete för rätt information.

Har du ett exempel på något som fungerar bra?

Det kan vara i din undervisning, i stödet till studenterna eller i verksamheten kring utbildningarna. Berätta om det för dina kollegor. Ett sätt att göra det är att mejla oss på rådet för utbildning och lärande så att vi kan lyfta idéerna, bland annat på denna sida.  

Från kvalitetskonferensen 2020 

Kvalitetskonferensen 2020 hölls den 17 september via Zoom där gemensamma och parallella sessioner varvades. Här kan du ta del av "föreläsningsdelarna" som till stor del fokuserade på praktiska exempel i undervisningen. Diskussions- och frågestunder är bortklippta.  

Aktivt grupparbete för lärarkandidater i Zoom David Richardson FKH
Att säkra samverkan i utbildningar, Helena Belfrage, ER och Kristiina Heikkilä, FHL
Att undervisa i gestaltande arbete via Zoom, Maria Stam, FKH
Att utforska tystnadskultur, skam och akademiskt hushållsarbete: jämställdhetsarbete i vår verksamhet, Lena Swalander, Anna Bratt och Maria Ingelsson Sgroi, FHL
Ekosystemet vår digitala utbildningsmiljö – MyMoodle, dess stödsystem och integrationer med andra system, Peter Diedrichs och Mats Hammar, sektionen för högskolepedagogik
En snitslad bana för studenter – öka prestationsgraden genom att hitta studenternas faktiska tempo, Arvid Pohl FTK
Från mätning av kvalitet till kvalitetssäkringssystem, med den studerande i centrum, Per Servais, FEH
Integration av kursvärderingar i programutveckling Anna Augustsson FHL
Kvalitet i självständiga arbeten – Forskningsanknytning, skolsamverkan och resurser i harmoni? Annelie Johansson, FKH
Timglasmodellen – Progression och fördjupning i en programutbildning, Tor Ahlbäck, NLU
Vill du bli framtidens lärare? Du frågar, vi svarar! Daniel Alvunger, NLU