Kopparstick blomma

Goda exempel inom utbildning

Har du något tips på ett arbetssätt som du tror kan hjälpa andra? Vad fungerar bra i din undervisning? Berätta om det - och ta del av andras exempel här!

Jag vill se goda exempel på... 

Här kan du ta del av några av de praktiska exempel som presenterats bland annat vid vid tidigare års kvalitetskonferenser. Det är goda exempel som har kommit fram vid utbildningsvärderingar, granskningar och utbildningsdialoger. Mer inspiration och fler verktyg för dig som undervisar finns på webbplatsen Kursdesign

Automatisk textning finns på inspelade presentationer från 2022. Feltolkningar förekommer, vi ber om överseende med detta.

Genomförande av undervisning

Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg – en unik modell för att möta praktiknära forskning, 2024, Andreas Ebbelind

Kvalitetssäkring och utveckling

Linnéuniversitetets kvalitetssystem, 2024, Amelie Johansson

Kursvärderingar som underlag till kursutveckling, 2024, Marie Hedberg och Maja Lenz

Kvalitetsgranskning av kursplaner på FSV, 2024, Marie Hedberg och Maja Lenz

Programanalys – implementering och uppföljning av kontinuerlig förbättring vid FEH, 2024, Emmelie Hedin Ekholm

Utbildningsnära kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik, 2024, Madeleine Andrén och Jörgen Forss

Studentrekrytering och planering av utbildning

Studentrepresentation/-medverkan

Studentrepresentation och programråd i psykologprogrammet, 2024, Erik Lindström

Undervisningskompetens

Utbildning på forskarnivå

Jag har ett gott exempel att dela med mig av...

Här lämnar du in goda exempel inom utbildning som har kommit fram i ert kvalitetsarbete. Det kan vara goda exempel som kommer fram vid utbildningsvärderingar, granskningar och utbildningsdialoger.

Försök skriva så enkelt som möjligt så att alla som läser texten förstår vilket problemet är, hur ni har löst det och så vidare. Beskriv gärna nyckelord kopplade till våra kvalitetskriterier för att det ska vara lätt att knyta till kvalitetsarbetet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på rul@lnu.se. Tack på förhand att du delar med dig! 

Detta är ett gott exempel på något inom:
Målgrupper
Godkännande publicering

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.