Rekryteringsprocesser

Här hittar du information om rekryteringsprocesser för att utse vissa ämbeten vid lärosätet.

 • Under 2024 genomförs processen för att utse dekaner. 
 • Under 2023 genomfördes processen för att utse prorektor.
 • Under 2022 genomfördes den interna processen för att föreslå rektor till regeringen.

Process att utse dekaner

Inför 1 januari 2025 ska uppdragen som dekaner för ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap samt för fakulteten för teknik förlängas, alternativt ska nya dekaner utses. Här samlar vi all information om denna process.

Nu är det klart hur dekanrekryteringarna ska gå till

Den 13 februari lämnade nomineringsgrupperna för respektive fakultet in sina förslag på process för rekrytering av dekan till rektor. Utifrån dessa förslag har rektor idag fattat beslut om följande processer för rekrytering av dekaner vid Linneuniversitetet:

 • Ekonomihögskolan: Omförordnande
 • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Intern utlysning
 • Fakulteten för samhällsvetenskap: Intern utlysning
 • Fakulteten för teknik: Omförordnande

Intern utlysning

För de fakulteter som har en intern utlysning fortsätter processen genom att den universitetsgemensamma kravprofilen ses över. Eventuellt görs fakultetsspecifika revideringar av den. Den interna utlysningen planeras vara öppen under perioden 28 mars – 18 april.

Samtidigt arbetar nomineringsgrupperna aktivt för att lokalisera och kontakta interna kandidater. Gruppen kontaktar kandidater och ber dem skicka in intresseanmälan. Efter det görs ett urval av kandidater till intervju.

Nomineringsgruppens uppgift är sedan att intervjua kandidater och föreslå rektor kandidater för den fortsatta rekryteringsprocessen. I juni–augusti genomför rekryteringsgruppen och personalorganisationerna intervjuer och tar referenser.

Beslut om dekan förväntas tas efter sommaren.

Omförordnande

För de fakulteter som har ett omförordnade erbjuds personalorganisationerna möjlighet till samtal med nuvarande dekan under april–maj.

Beslut om dekan förväntas tas efter sommaren.

Är du intresserad av uppdraget som dekan?

Nu är intresseanmälan öppnad för uppdragen som dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap samt för fakulteten för samhällsvetenskap. Uppdragen gäller från 1 januari 2025 till och med 31 december 2028. Är du eller någon kollega intresserad? Sista dag att lämna intresseanmälan är den 18 april.

Fullständiga beskrivningar för respektive uppdrag finns nedan under Viktiga dokument.

Krav för uppdraget

För att vara behörig att utses som dekan och prodekan ska du vara behörig för anställning som universitetslektor, i normalfallet krävs dock professorskompetens inom relevant ämne.

 • Erfarenheter av ledningsuppdrag, t ex som prefekt och erfarenhet av forskningsledning och ledning av utbildning på forskar-, avancerad nivå samt grundnivå.

 • God kännedom om relevanta lagar och regelverk inom högre utbildning och arbetsrätt.

 • Erfarenhet av samverkan och aktiva nätverk inom den akademiska världen och gärna också inom andra samhällssektorer som är relevanta för fakultetens verksamhet.

 • Kunna kommunicera på svenska och engelska såväl i tal som i skrift.

Önskvärda personliga förmågor

För att du ska vara framgångsrik i rollen som dekan behöver du förmågan att se och bidra till helheten i universitetets uppdrag. Du behöver ge din omgivning förutsättningar och ramar, ge och uppmuntra till ansvar och tillit. Samt ge förutsättningar för mötesplatser för utbyte och utveckling.

 • Du behöver vara strukturerad, kunna prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt.

 • Du har förmågan att ha tillit till medarbetare och ge dem befogenheter och ansvar som är lämpliga för deras kompetens och erfarenhet.

 • Du behöver kunna kommunicera tydligt, lyssna aktivt och vara öppen för dialog och samarbete.

 • Förmågan att samarbeta och skapa goda relationer med både interna och externa intressenter är av stor vikt för att kunna utveckla verksamheten

Uppdraget innehas inom ramen för anställning vid Linnéuniversitetet och gäller tillsvidare, dock längst fyra år. Möjlighet till förlängning finns.

Intresseanmälan, personligt brev och ett CV, skickas till respektive fakultets HR-partner senast den 18 april.

Gäller din intresseanmälan fakulteten för hälso- och livsvetenskap skicka till Madeleine.Sjostedt@lnu.se.

Gäller din intresseanmälan fakulteten för samhällsvetenskap skicka den till Karolina.Osterdahl@lnu.se

Frågor?

Har du frågor om processen för dekanrekrytering är du välkommen att kontakta Jenny Jeppsson vid universitetsledningens kansli.