Rekryteringsprocesser

Här hittar du information om rekryteringsprocesser för att utse vissa ämbeten vid lärosätet.

Process för att utse rektor

Enligt högskoleförordningen ska rektor anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetets styrelse. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. 

Universitetsstyrelsen beslutar om att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens eller att inleda en process för omförordnande 1–1,5 år innan rektors mandatperiod tar slut. Oavsett process ska lärare, studenter och övriga anställda höras. Det sker i normalfallet genom hörandegrupper, om universitetsstyrelsen inte beslutar annorlunda.

Universitetsstyrelsen beslutade 9 juni 2022 att inleda en process för omförordnade av rektor Peter Aronsson för perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2026. 

Rekryteringsgrupp

Följande personer utsågs av styrelsen att utgöra rekryteringsgrupp:

Anders Henriksson (sammankallande)
Karin Röding
Rickard Ulmestig
Ludvig Malmquist
Lena Ahlberg (personalorganisationernas representant med närvaro- och yttranderätt)

Rekryteringsgruppen har i uppdrag att samordna hörandesprocessen och ge uppdrag till hörandegrupperna, föreslå förankringsprocess och lämna förslag på beslut om rektor till universitetsstyrelsen.

 

Tidplan

16 augusti: Introduktionsmöte för hörandegrupperna.

15 september: Hörande, se nedan. 

Vecka 39: Hörandegrupperna lämnar in sina samlade bedömningar.

Rekryteringsgruppen arbetar vidare med underlagen.

29 november: MBL.

8 december: Universitetsstyrelsens möte, beslut.

Hörande

Hörandet kommer att genomföras den 15 september kl. 13.00-15.00 i Kalmar. Hörandegrupperna och personalorganisationerna deltar vid hörandet.  

Frågor?

Har du frågor om processen för att utse rektor är du välkommen att kontakta Ulrika Ehrenstråhle vid universitetsledningens kansli.