Rekryteringsprocesser

Här hittar du information om rekryteringsprocesser för att utse vissa ämbeten vid lärosätet.

  • Under 2024 genomförs processen för att utse dekaner. 
  • Under 2023 genomfördes processen för att utse prorektor.
  • Under 2022 genomfördes den interna processen för att föreslå rektor till regeringen.

Process att utse dekaner

Inför 1 januari 2025 ska uppdragen som dekaner för ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap samt för fakulteten för teknik förlängas, alternativt ska nya dekaner utses.

Kanslicheferna ska lämna förslag på nomineringsgrupper för respektive fakultet till rektor senast den 8 december 2023.

Frågor?

Har du frågor om processen för dekanrekrytering är du välkommen att kontakta Jenny Jeppsson vid universitetsledningens kansli.