Rekryteringsprocesser

Här hittar du information om rekryteringsprocesser för att utse vissa ämbeten vid lärosätet.

  • Under 2024 genomförs processen för att utse dekaner. 
  • Under 2023 genomfördes processen för att utse prorektor.
  • Under 2022 genomfördes den interna processen för att föreslå rektor till regeringen.

Process att utse dekaner

Inför 1 januari 2025 ska uppdragen som dekaner för ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap samt för fakulteten för teknik förlängas, alternativt ska nya dekaner utses. Här samlar vi all information om denna process.

Nu är det klart hur dekanrekryteringarna ska gå till

Den 13 februari lämnade nomineringsgrupperna för respektive fakultet in sina förslag på process för rekrytering av dekan till rektor. Utifrån dessa förslag har rektor idag fattat beslut om följande processer för rekrytering av dekaner vid Linneuniversitetet:

  • Ekonomihögskolan: Omförordnande
  • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Intern utlysning
  • Fakulteten för samhällsvetenskap: Intern utlysning
  • Fakulteten för teknik: Omförordnande

Intern utlysning

För de fakulteter som har en intern utlysning fortsätter processen genom att den universitetsgemensamma kravprofilen ses över. Eventuellt görs fakultetsspecifika revideringar av den. Den interna utlysningen planeras vara öppen under perioden 28 mars – 18 april.

Samtidigt arbetar nomineringsgrupperna aktivt för att lokalisera och kontakta interna kandidater. Gruppen kontaktar kandidater och ber dem skicka in intresseanmälan. Efter det görs ett urval av kandidater till intervju.

Nomineringsgruppens uppgift är sedan att intervjua kandidater och föreslå rektor kandidater för den fortsatta rekryteringsprocessen. I juni–augusti genomför rekryteringsgruppen och personalorganisationerna intervjuer och tar referenser.

Beslut om dekan förväntas tas efter sommaren.

Omförordnande

För de fakulteter som har ett omförordnade erbjuds personalorganisationerna möjlighet till samtal med nuvarande dekan under april–maj.

Beslut om dekan förväntas tas efter sommaren.

 

 

Frågor?

Har du frågor om processen för dekanrekrytering är du välkommen att kontakta Jenny Jeppsson vid universitetsledningens kansli.