Strategiska medel/uppdrag

I budget avsätts årligen medel för strategiska satsningar. Rektor beslutar om fördelning av dessa medel, t.ex. efter ansökan från fakulteten.

De strategiska satsningarna som avses ska uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • Fakultetsöverskridande verksamhet
  • Universitetsstrategisk satsning/Verksamhet som syftar till att stärka Linnéuniversitetets anseende externt

Strategiska medel för uppbyggnad av kunskapsmiljöer och strategisk rekrytering som bidrar till utveckling av kunskapsmiljöer utlyses i särskild ordning.

Ansökan

Ansökan om strategiska medel ska undertecknas av dekan och innehålla:

  • beskrivning av verksamheten man söker stöd för
  • kostnadsberäkning
  • argument för varför strategiska medel behövs
  • hur stor del som finansieras av fakulteten eller genom externa medel.

Ansökningar om strategiska medel ställs till rektor och skickas till strategiskamedel@lnu.se för handläggning.

Beslut

Beslut fattas av rektor tre gånger om året, vid sista rektorsbeslutsmöte i april, augusti och december. Ansökningar kan skickas in löpande men kommer att handläggas tre gånger om året. Beslut meddelas ca två veckor efter sista dag för perioden. 

Mer information

Vid frågor kontakta Charlotte Wikell eller Thorbjörn Nilsson,