Styrdokument

Här hittar du Linnéuniversitetets lokala styrdokument sorterade efter ämnesområde.

Processbeskrivning för styrdokument ger stöd i arbetet med de olika typer av styrdokument som finns på Linnéuniversitetet: 

Avsikten med samlingen av styrdokument är att du som medarbetare enkelt ska kunna hitta den styrning och reglering som berör skilda verksamhetsområden.