Terminstider

Rektor har beslutat att Linnéuniversitetet ska följa SUHF:s rekommendation gällande förläggning av terminstider, dvs "en hösttermin bör, när inte särskilda skäl föranleder annat, påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågå i 20 veckor. Påföljande vårtermin bör påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågå i 20 veckor".

Rekommendationen tillkom för att underlätta studenters rörlighet mellan utbildningar och lärosäten. Läser en student på högre takt än det som räknas som helfart, kan t.ex. studiemedel endast ansökas för helfart – aldrig mer.

Fristående sommarkurser har startdatum som infaller efter vårterminens sista dag och slutdatum som infaller innan höstterminens sista dag.

Uppdragsutbildning omfattas inte av beslut om fastställda terminstider.

Beslutade terminstider

Läsåret 2023–2024

 • Höstterminen 2023: 28 augusti 2023–14 januari 2024
 • Vårterminen 2024: 15 januari 2024–2 juni 2024

Läsåret 2024–2025

 • Höstterminen 2024: 2 september 2024–19 januari 2025
 • Vårterminen 2025: 20 januari 2025–8 juni 2025

Läsåret 2025–2026

 • Höstterminen 2025: 1 september 2025–18 januari 2026
 • Vårterminen 2026: 19 januari 2026–7 juni 2026

Läsåret 2026–2027

 • Höstterminen 2026: 31 augusti 2026–17 januari 2027
 • Vårterminen 2027: 18 januari 2027–6 juni 2027

Läsåret 2027–2028

 • Höstterminen 2027: 30 augusti 2027–16 januari 2028
 • Vårterminen 2028: 17 januari 2028–4 juni 2028

Läsåret 2028–2029

 • Höstterminen 2028: 28 augusti 2028–14 januari 2029
 • Vårterminen 2029: 15 januari 2029–3 juni 2029

Läsåret 2029–2030

 • Höstterminen 2029: 3 september 2029–20 januari 2030
 • Vårterminen 2030: 21 januari 2030–9 juni 2030

Läsåren 2030–2031

 • Höstterminen 2030: 2 september 2030–19 januari 2031
 • Vårterminen 2031: 20 januari 2031–8 juni 2031

Läsåret 2031–2032

 • Höstterminen 2031: 1 september 2031–18 januari 2032
 • Vårterminen 2032: 19 januari 2032–6 juni 2032

Läsåren 2032–2033

 • Höstterminen 2032: 30 augusti 2032–16 januari 2033
 • Vårterminen 2033: 17 januari 2033–5 juni 2033

Själva rektorsbeslutet återfinns hos registrator.

Undantag från beslutade terminstider

Några utbildningar har erhållit dispens att ha andra terminstider, t.ex. om utbildningen innehåller praktik som inte går att förlägga inom terminstid eller om utbildningen är beroende av växt- och odlingsårets säsonger.

För närvarande förekommer avvikande terminstider hos delar av sjuksköterskeprogrammet, lärarprogrammen och för biomedicinska analytiker.

Undantag från fastställda terminstider beslutas av rektor. Ansökan ska inkomma till registrator senast 15 september året före kommande läsår höst-/vårtermin.