Terminstider

Rektor har beslutat att Linnéuniversitetet ska följa SUHF:s rekommendationer gällande förläggning av terminstider.

Beslutade terminstider

Aktuella rektorsbeslut om terminstider finns under styrdokument

Äldre beslut återfinns hos registrator.

Läsåret 2021–2022

 • Höstterminen 2021: 30 augusti 2021–16 januari 2022
 • Vårterminen 2022: 17 januari 2022–5 juni 2022

Läsåret 2022–2023

 • Höstterminen 2022: 29 augusti 2022–15 januari 2023
 • Vårterminen 2023: 16 januari 2023–4 juni 2023

Läsåret 2023–2024

 • Höstterminen 2023: 28 augusti 2023–14 januari 2024
 • Vårterminen 2024: 15 januari 2024–2 juni 2024

Läsåret 2024–2025

 • Höstterminen 2024: 2 september 2024–19 januari 2025
 • Vårterminen 2025: 20 januari 2025–8 juni 2025

Läsåret 2025–2026

 • Höstterminen 2025: 1 september 2025–18 januari 2026
 • Vårterminen 2026: 19 januari 2026–7 juni 2026

Läsåret 2026–2027

 • Höstterminen 2026: 31 augusti 2026–17 januari 2027
 • Vårterminen 2027: 18 januari 2027–6 juni 2027

Läsåret 2027–2028

 • Höstterminen 2027: 30 augusti 2027–16 januari 2028
 • Vårterminen 2028: 17 januari 2028–4 juni 2028

Läsåret 2028–2029

 • Höstterminen 2028: 28 augusti 2028–14 januari 2029
 • Vårterminen 2029: 15 januari 2029–3 juni 2029

Läsåret 2029–2030

 • Höstterminen 2029: 3 september 2029–20 januari 2030
 • Vårterminen 2030: 21 januari 2030–9 juni 2030

Undantag från beslutade terminstider

Några utbildningar har, om det finns särskilda skäl, erhållit dispens att ha andra terminstider. Undantag från fastställda terminstider beslutas av rektor. Ansökan ska inkomma till registrator senast 15 september året före kommande läsår höst-/vårtermin.