Terminstider

Rektor har beslutat att Linnéuniversitetet ska följa SUHF:s rekommendationer gällande förläggning av terminstider.

Beslutade terminstider

Läsåret 2019-2020

 • Höstterminen 2019: 2 september 2019 - 19 januari 2020
 • Vårterminen 2020: 20 januari 2020 - 7 juni 2020

Läsåret 2020-2021

 • Höstterminen 2020: 31 augusti 2020 – 17 januari 2021
 • Vårterminen 2021: 18 januari 2021 – 6 juni 2021

Läsåret 2021-2022

 • Höstterminen 2021: 30 augusti 2021 – 16 januari 2022
 • Vårterminen 2022: 17 januari 2022 – 5 juni 2022

Läsåret 2022-2023

 • Höstterminen 2022: 29 augusti 2022 – 15 januari 2023
 • Vårterminen 2023: 16 januari 2023 – 4 juni 2023

Läsåret 2023-2024

 • Höstterminen 2023: 28 augusti 2023 – 14 januari 2024
 • Vårterminen 2024: 15 januari 2024 – 2 juni 2024

Läsåret 2024-2025

 • Höstterminen 2024: 2 september 2024 – 19 januari 2025
 • Vårterminen 2025: 20 januari 2025 – 8 juni 2025

Undantag från beslutade terminstider

Några utbildningar har dispens av olika skäl och kan därför ha andra terminstider.

Undantag från fastställda terminstider beviljas av rektor. Ansökan ska inkomma i god tid före terminsstart och beviljas endast om särskilda skäl föreligger.

Terminstider för polisutbildningen