Lokalbehov och arbetsplatslösningar

Nu startar ett projekt som syftar till att skapa ändamålsenliga arbetsplatser och ett effektivt och klokt användande av våra lokaler. Projektet är indelat i två delar där den första delen handlar om att se över Linnéuniversitetets nuvarande arbetsplatslösningar och den andra delen om omflyttningar av arbetsplatser i Växjö.