Projektledare öppen vetenskap på upptaktsdagen 2023

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap handlar om att öka forskningens transparens, reproducerbarhet och tillgänglighet. Detta speglar traditionella globala akademiska ideal men behöver uppdateras i en värld präglad av digital omställning och stora samhällsutmaningar. Öppen vetenskap kommer att beröra alla vid universitetet. Det behövs en hög delaktighet från verksamheten och vi ser gärna att du engagerar dig.

Universitetets webbsida om öppen vetenskap finner du på externwebben. Där kan du bland annat läsa mer om olika aspekter av öppen vetenskap, så som öppen tillgång till publikationer och öppna forskningsdata. Du kan också ta del av information om relaterade evenemang och aktiviteter här på Linnéuniversitetet.

Följ denna länk för att komma till sidan om öppen vetenskap på lnu.se

Projekt: Öppen vetenskap

Portföljprojektet Öppen vetenskap genomförs i huvudsak genom delprojekt inom följande utvecklingsområden: 

  • Öppen tillgång till forskningsdata
  • Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Öppna lärresurser
  • Incitamentsstruktur i form av finansiering och meritering
  • Samverkan och medborgarengagemang

Det övergripande syftet med projektet är att samordna, utveckla, implementera och kommunicera universitetets arbete mot ett öppet vetenskapssystem.

Projektet pågår april 2023 - april 2025 under ledning av projektledare Bo Bergbäck och biträdande projektledare Mattias Gunnarsson och Helena Wickenberg Juhlin.

Engagera dig

Arbetet med öppen vetenskap är spännande, nödvändigt och ibland knepigt. Öppen vetenskap kommer att beröra alla vid universitetet. Det behövs en hög delaktighet från verksamheten för att belysa och diskutera vad som är möjligt och önskvärt utifrån våra förutsättningar. För mer information om hur du kan engagera dig kontakta Bo, Mattias eller Helena.

Forskarstöd - Öppen vetenskap

Funderar du över hur du kan göra din forskning mer öppen? På sidorna För dig som forskar finner du vårt samlade forskningsstöd. Stödet på sidorna följer forskningsprocessen, som den kan se ut i ett öppet vetenskapssystem. Kontakta oss gärna via researchsupport@lnu.se så berättar vi mer.