Val inom Linnéuniversitetet

Här samlar vi information om de olika val som hålls inom universitetet.

Val till fakultetsstyrelser

Val till fakultetsstyrelser

Under 2021 ska samtliga fakulteter hålla val till sina respektive fakultetsstyrelser. Mandatperioden de valda styrelseledamöternas och de externa ledamöternas är tre år, 2022-01-01--2024-12-31.

Viktiga datum i valet

3-14 maj   Preliminära röst- och vallängder anslås 
26 maj   Rektor fastställer valberedningar 
26 maj   Rektor fastställer röst- och vallängder 
10 september   Sista dag för kandidatnominering 
15 september   Presentation av nominerade kandidater 
27 september   Valberedningarnas förslag anslås 
11-12 oktober   Val äger rum 
13 oktober   Sammanräkning av val 
14 oktober   Valsammanräkningen anslås 
20 oktober   Fastställande av valresultat och beslut om ledamöter och ersättare 
21 oktober   Rektors beslut anslås 

Frågor?

Har du frågor om valet kontakta Mattias Bengtsson eller Magnus Eriksson vid universitetsledningens kansli.