Val

Här hittar du information om de olika val som hålls till universitetets beslutande organ.

Under 2021 hölls:

Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen 2021

Valresultatet fastställt

Rektor har nu fastställt resultatet av valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen. Det gjordes vid rektors beslutsmöte igår, onsdagen den 22 december. 

Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för perioden 2022-01-01--2024-12-31 är:

  • Katarina Swahnberg, professor, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
  • Rickard Ulmestig, docent, fakulteten för samhällsvetenskap
  • Viktoria Grahn Johansson, adjunkt och doktorand, fakulteten för teknik

Rektorsbeslutet i sin helhet finns här.

Nu är valet genomfört

Valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen har nu genomförts och röstsammanräkning är klar.

Valresultatet anslås här. Till valresultatet hör även två bilagor: protokoll över röstsammanräkningen samt en excelfil med rådata

Fastställande av valresultaten och utseende av externa ledamöter sker vid rektors beslutsmöte den 22 december och anslås den 23 december.

Valberedningens förslag på lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Valberedningen föreslår följande personer till lärarrepresentanter vid universitetsstyrelsen:
  • Katarina Swahnberg, professor, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
  • Rickard Ulmestig, docent, fakulteten för samhällsvetenskap
  • Viktoria Grahn Johansson, adjunkt och doktorand, fakulteten för teknik
De nominerades har skrivit egna personliga presentationer inför valet och de finns nedan. 

Nu är nomineringarna klara inför valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Nu finns de nominerade kandidaterna till valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen. Ytterligare presentation av kandidaterna publiceras på fredag den 19 november. Valberedningens förslag till kandidater anslås sedan den 22 november.

Obs! Två personer hade fallit bort från den tidigare listan över nominerade, men de är nu tillagda. Dessutom har två personer som var nominerade plockats bort eftersom de inte uppfyllde kraven för att vara valbara enligt Linnéuniversitetets föreskrifter. 

Följande personer är nominerade:

Valet sker elektroniskt och anonymt den 13-14 december.

Har du några frågor om valet är du välkommen att kontakta Mattias Bengtsson via e-post mattias.bengtsson@lnu.se.

Valberedningen utsedd för valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Rektor utsåg den 20 oktober följande personer till valberedning för valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen: 

Rektor fastställde också den 20 oktober röst- och vallängd för valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen.

Tidplan för val 2021 av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen vid Linnéuniversitetet 

Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen vid Linnéuniversitetet för mandatperioden 2022-01-01 – 2024-12-31. Valprocessen äger rum enligt nedanstående tidplan med röst- och vallängd upprättade per den 1 april 2021. 

6 oktober      Rektor beslutar om tidplan 
6-13 oktober      Preliminär röst- och vallängd anslås 
20 oktober      Rektor fastställer valberedning 
20 oktober      Rektor fastställer röst- och vallängd 
10 november      Sista dag för kandidatnominering 
15 november      Presentation av nominerade kandidater 
22 november      Valberedningens förslag anslås 
13-14 december      Val äger rum 
15 december      Sammanräkning av val 
16 december      Valsammanräkningen anslås 
22 december      Fastställande av valresultat och beslut om ledamöter och ersättare 
23 december      Rektors beslut anslås 

Frågor?

Har du frågor om valet kontakta Mattias Bengtsson eller Magnus Eriksson vid universitetsledningens kansli.

Val till fakultetsstyrelser 2021

Val till fakultetsstyrelser

Under 2021 ska samtliga fakulteter hålla val till sina respektive fakultetsstyrelser. Mandatperioden de valda styrelseledamöternas och de externa ledamöternas är tre år, 2022-01-01--2024-12-31.

Viktiga datum i valet

3-14 maj   Preliminära röst- och vallängder anslås 
26 maj   Rektor fastställer valberedningar 
26 maj   Rektor fastställer röst- och vallängder 
10 september   Sista dag för kandidatnominering 
15 september   Presentation av nominerade kandidater 
27 september   Valberedningarnas förslag anslås 
11-12 oktober   Val äger rum 
13 oktober   Sammanräkning av val 
14 oktober   Rösträkningsprotokoll anslås
20 oktober   Fastställande av valresultat och beslut om ledamöter och ersättare 
21 oktober   Rektors beslut anslås 

Frågor?

Har du frågor om valet kontakta Mattias Bengtsson eller Magnus Eriksson vid universitetsledningens kansli.