Val

Här hittar du information om de olika val som hålls till universitetets beslutande organ. Under 2024 hålls val till fakultetsstyrelser och val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen.

Nu inleds processen för val av nya ledamöter till fakultetsstyrelserna och universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen och rektor har nu fattat de beslut som inleder processerna för utseende av nya ledamöter till fakultetsstyrelserna och universitetsstyrelsen inför mandatperioden 1 januari 2025–31 december 2027. Valen genomförs i september, men redan nu påbörjas arbetet för att formera valberedningar.

Vem vill du nominera till fakultetsstyrelsen och universitetsstyrelsen?

Nu är det dags att nominera kandidater till fakultetsstyrelsevalen och universitetsstyrelsevalet. Vilka som kan väljas, vilka som får rösta och vilka som ingår i valberedningarna till fakultetsstyrelser är nu klart.

För att nominera kandidater till din fakultetsstyrelse och till universitetsstyrelsen kontaktar du respektive valberedning. Tänk på att kandidaten ska vara vidtalad. Senast 6 september ska kandidater vara nominerade.

Nedan hittar du vilka som ingår i valberedningar samt röst- och vallängder för respektive fakultetsstyrelseval och universitetsstyrelsevalet. 

Val till fakultetsstyrelse sker elektroniskt och anonymt den 25-26 september.

Röst- och vallängderna är nu fastställda

Den 24 april fattade rektor beslut om röst- och vallängderna för val till fakultetsstyrelserna och till universitetsstyrelsen. Dessa är nu fastställda. Nästa steg i processen blir att rektor beslutar om valberedningar för valen den 8 maj.

Frågor?

Har du frågor om valet kontakta Mattias Bengtsson eller Magnus Eriksson vid universitetsledningens kansli.