Flora – ett verktyg för uppföljning

Flora är ett analys- och uppföljningsverktyg som ska stödja arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning. I webbportalen finns specifika modeller för uppföljning och analys ur Agresso, Primula, DiVA, Ladok och NyA.

Flora - webbportal

Innehållet på portalen delas upp i olika miljöer:

  • Fakultet – denna miljö är framförallt utvecklad utifrån de behov av uppföljning som finns på institutions- och fakultetsnivå.
  • Lnu –vänder sig främst till ledningen och ska innehålla mer övergripande statistik för Linnéuniversitetet men även jämförelser med extern part, t.ex. nationell statistik.
  • Dialoger – har som syfte att innehålla särskilda rapporter som används vid olika dialoger och samtal mellan ledning och fakultet.
  • Uppföljning – innehåller rapporter/uppföljning kring de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplan och budget, samt underlag till årsredovisningen.

För att få en övergripande bild av verksamheten är de rapporter som visas via webbportalen oftast tillräcklig.

För djupare analys i materialet krävs tillgång till användarverktyget ProDiver. För att veta hur du arbetar med ProDiver föreslås du ta del av de manualer som finns tillgängliga nedan.

Användarbehörighet

Universitet har ett begränsat antal användarkonton. Du som önskar få behörighet till Flora kontaktar Catherine Zetterqvist.

Här loggar du in till Flora

Löpande utvecklingsarbete

Flora kommer löpande att utvecklas i omfattning och struktur.

För att kunna utveckla Flora till ett användbart verktyg för alla användare ber vi er om feedback, både vad ni upplever som bra och mindre bra. Vi kommer fortsätta att utveckla Flora med både rapporter och olika grafiska illustrationer. Var därför inte rädda för att komma med önskemål eller tips på hur vi kan göra det bättre!

Gå gärna med i medarbetargrupp Flora. Där kommer nyheter och information om Flora publiceras, och man kan även skriva inlägg och frågor om systemet.