Kopparstick blomma och blad

Våra mål 2021- 2025

I vilken riktning ska vi på Linnéuniversitetet röra oss de närmaste åren? Visionen är "Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling" vilket konkretiseras genom fem mål som beskriver vad universitetet ska ha uppnått under perioden 2021-2025.

På sidorna nedan hittar du de fem målen för 2021-2025 med framgångsfaktorer och berättelser om vad vi redan gör inom respektive mål. Vi bygger upp sidorna efter hand. 

Våra målsättningar 2025 som dokument hittar du här (pdf)

Här hittar du mer på tema hållbarhet

Här hittar du mer på tema student och utbildning

Här hittar du mer på tema kunskapsmiljöer och forskning

Här hittar du mer på tema arbetssätt och utveckling

Här hittar du mer på tema kultur och synlighet