Symbol hand och portfölj

Arbetssätt och utveckling

Mål 2025: Linnéuniversitetet är ett attraktivt lärosäte och arbetsplats som präglas av aktivt och inkluderande medarbetarskap och ledarskap med förutsättningar för ett gemensamt och lärande arbetssätt med respekt, tillit och engagemang.

Tema arbetssätt och utveckling

Under hösten lyfter vi, här på Medarbetare, fram målet som handlar om arbetssätt och utveckling. Vad gör oss till ett attraktivt lärosäte och arbetsplats som präglas av aktivt och inkluderande medarbetarskap och ledarskap med förutsättningar för ett gemensamt och lärande arbetssätt med respekt, tillit och engagemang? Och vad behöver vi bli bättre på?

Här hittar du mer på tema arbetssätt och utveckling