Symbol pussel

Kultur och synlighet

Mål 2025: Linnéuniversitetets verksamhet och kultur är nyskapande, väl kända och bidrar med avgörande utvecklingskraft.

Tema kultur och synlighet

Under vintern, över årsskiftet 2021-22 pratar vi lite mer om målet för 2025 som handlar om kultur och synlighet här på Medarbetare. På vilket sätt är vår verksamhet och kultur nyskapande, hur ska de bli väl kända och bidra med avgörande utvecklingskraft? Hur ska vi bli ännu bättre på det? 

Här hittar du mer på tema kultur och synlighet