Symbol pilar

Kunskapsmiljöer och forskning

Mål 2025: Linnéuniversitetets arbete med kunskapsmiljöer förstärker värdet av akademiska discipliners utbildning, forskning och samverkan.

Tema kunskapsmiljöer och forskning

Under ett par månader i början av höstterminen sätter vi extra fokus på kunskapsmiljöer och forskning – ett av målen för 2025. Vad händer i de kunskapsmiljöer som redan finns, vilken forskning bedrivs på Linnéunniversitetet?  Vad behöver vi bli bättre på?

Här hittar du mer på tema kunskapsmiljöer och forskning