Symbol student vid dator

Student och utbildning

Mål 2025: Linnéuniversitetet ger studenterna de bästa förutsättningarna för att, oberoende av utgångsläge, göra en framgångsrik utvecklingsresa som gör dem rustade att bidra till att möta samhällsutmaningar.

Tema student och utbildning

Under april-juni sätter vi extra fokus på våra studenter och utbildning – ett av målen för 2025. Vad gör vi för att ge studenterna de bästa förutsättningarna för att göra en framgångsrik utvecklingsresa som rustar dem att möta samhällets utmaningar? Vad behöver vi bli bättre på?

Här hittar du mer på tema student och utbildning